các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016) Thông báo ngày hội tuyển dụng và không tổ chức gặp mặt SV dân tộc thiểu số Tỉnh ĐắkNông Thông báo Thu BHYT năm học 2016-2017 - Đợt 2 Lịch bảo vệ học phần đồ án, học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình CLC) Lịch thi học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình chất lượng cao) Thông báo đưa đón CB coi thi và làm việc các ngày 02,03,05,06 Thông báo Chuyển địa điểm học của khóa C15, C16 (chương trình đại trà) Lịch thi học kỳ 1, Nh16-17 khóa C14,C15,C16 (đại trà) Thông báo điều chỉnh thời gian học lại tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền HP, KTX lần cuối và Danh sách sinh viên phải nộp HP và KTX kèm theo Lịch học lại học phần TOEIC 300, HK1, NH 2016-2017, Khóa C14 (đại trà)
Khoa
Tài chính
Giới thiệu
1/Giới thiệu:
Khoa Tài chính được thành lập từ 01/2001, với bề dày thành tích 15 năm hình thành và phát triển, là một trong những Khoa thu hút nhiều sinh viên theo học, với 5 chuyên ngành đào tạo gồm:
            - Tài chính nhà nước: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước như: Sở Giáo dục, Y tế, Tài chính, Kế hoạch đầu tư… Ủy ban nhân dân các cấp, Trường học, Bệnh viện…
            - Tài chính doanh nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên kế toán, chuyên viên phân tích tài chính, giám đốc tài chính… tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
            - Kinh doanh ngân hàng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên tại hệ thống các ngân hàng thương mại hoặc chuyên viên quản lý tại cơ quan Ngân hàng nhà nước trên địa bàn.
            - Thuế - Hải quan: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác tư vấn, khai thuê về thuế, hải quan cho các doanh nghiệp. Đồng thời có thể làm chuyên viên quản lý về thuế, hải quan tại các cơ quan nhà nước.
            - Bảo hiểm: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên tại các công ty bảo hiểm như Bảo việt, Bảo Minh, Prudential…
Trải qua 40 năm hoạt động, Khoa đã đào tạo hơn 10.000 học sinh - sinh viên ở các bậc học: trung cấp, cao đẳng chính qui, liên thông, đã cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động có đủ kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp tùy theo bậc học, có phẩm chất đạo đức chính trị, sức khoẻ để có thể quản lý tài chính – kinh tế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cũng như đảm nhận các công việc được giao trong các ngân hàng, tổ chức bảo hiểm, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, các định chế tài chính; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, như: Cục Hải quan, Chi cục Thuế, Phòng Tài chính,…
Trong năm 2015, lần đầu tiên nhà Trường tổ chức đào tạo chất lượng cao cho hệ chính quy. Khoa Tài chính đã tổ chức được 1 lớp với thành phần là các bạn sinh viên muốn được học tập trong một môi trường năng động, thường xuyên được tiếp xúc với doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức nhằm nâng cao tính thực tiễn. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện trình độ ngoại ngữ một cách có hệ thống trong suốt khóa học với giảng viên nước ngoài, đảm bảo sau khi tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên.
Song song với chương trình học tập, Đoàn thanh niên & Hội sinh viên Khoa Tài chính cũng có nhiều hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa sinh viên các khóa đồng thời giúp sinh viên giảm áp lực học tập trên giảng đường như: hội thảo “Kĩ năng mềm cho sinh viên”, chương trình “Vững bước cùng tài chính”, chương trình “Định hướng nghề nghiệp”, các hoạt động về văn hóa nghệ thuật, cắm trại … Bên cạnh đó các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tham gia các hoạt động phong trào tốt sẽ được Khoa xem xét giới thiệu với Đoàn Trường để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong năm 2015, đã có 3 sinh viên thuộc Khoa Tài chính được kết nạp Đảng khi còn đang học tập tại Trường.
image001.jpg
Hình ảnh sinh viên Khoa Tài chính được kết nạp Đảng viên

Một số sinh viên do Khoa đào tạo, đã thành công trong bước đường sự nghiệp:
- Nguyễn Hải Hà – Sinh viên C1A2 – Trưởng phòng  - NH Agribank, Q9.
- Nguyễn Minh Gấm – sinh viên C10A3 – Giám đốc công ty TNHH Truyền thông Flypro.
- Võ Thái Linh – sinh viên C6LTA4b – Giám đốc Quan hệ khách hàng, Ngân hàng Maritime Bank
- Lê Hồng Chân – sinh viên C1A2a – Giám đốc Công ty tư vấn tài chính kế toán
- Nguyễn Văn Hoan – Sinh viên C10A3 – Kế toán tổng hợp, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
- Nguyễn Thị Nam – Sinh viên C3 – Cán bộ thuế Chi cục thuế Thủ Đức, TP HCM.

2/Thành tích: Khoa đã nhận nhiều Bằng khen của Bộ Tài chính, của Thủ tướng Chính Phủ và Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước trao tặng.

3/Nhân sự Khoa:
            + Lãnh đạo Khoa: 03 người, trong đó: 01 Trưởng Khoa và 02 Phó Khoa.
            + Giảng viên trong Khoa: 20 người
            + Số lượng Nghiên cứu sinh: 04 người
            + Số lượng Thạc Sỹ Kinh tế: 12 người
            + Số lượng Cử nhân Kinh tế: 4 người

kTC.JPG
Tập thể Khoa Tài chính

4/Chức năng và nhiệm vụ được giao:
        4.1 Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên ngành thuộc Ngành được nhà trường giao.
        Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa.
        4.2 Nhiệm vụ được giao:
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy;
- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, đề cương chi tiết, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; thực hành, thực tập tốt nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;
- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa theo kế hoạch chung của trường;
- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Khoa;
- Quản lý, phân công ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế;
- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo;
- Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

5/ Thông tin liên lạc:
Địa chỉ: Văn Phòng Khoa Tài chính – B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.
Website: http://www.tchq.edu.vn/Pages/Index_Khoa.aspx?PBK=12

6/ Một số hình ảnh Khoa

khoaTC_sh1.jpg
Hình ảnh học tập, sinh hoạt chuyên đề của Khoa

khoaTC_sh2.jpg
Hình ảnh hoạt động văn nghệ, đoàn thể của Khoa
Video
Liên Kết