các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Điểm NCKH C14 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 5/2017 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 2 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 3 Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo hoãn tổ chức đấu thầu bãi xe cơ sở 1 Thông báo về việc Đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Lịch thi học kỳ II (2016-2017) sinh viên C15Q1 học lại cùng C16Q2 Thông báo tuyển sinh 2017 Thông báo tổ chức lớp ôn thị chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Thông báo đấu thầu gữi xe cơ sở 1 Thông báo về việc thi HK II năm học 2016 - 2017 Danh sách học phần dự kiến mở trong HK phụ_NH 2016-2017 cho các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Lịch thi Tiếng anh tăng cường C14,C15,C16 (đại trà) tháng 5/2017 Lịch học lại Ứng dụng MS Excel trong QTKD của C14 học lại, HK2_1617 Danh sach SV đăng ký, Giảng viên hướng dẫn làm khóa luận_Khóa C14 Thông báo đăng ký Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp_Khóa C14 Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 6 Thông báo học chuyên đề " Phòng chống tác hại của thuốc lá" Thông báo điều chỉnh phòng học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, HK2_NH 2016-2017 Lịch bảo vệ học phần Đồ án C16 (chất lượng cao) Kết quả đăng ký học phần bổ sung, thay thế khóa luận của khóa C14, HK2_2016-2017 Thông báo hủy và chuyển nhóm học phần không mở lớp của khóa C14 học bổ sung, thay thế HK2_1617 Điều chỉnh Thời Khóa Biểu học phần bổ sung, thay thế của Khóa C14, HK2_1617 (12/5/2017) Lịch thi học kỳ II (2016 - 2017) khóa C16 (chất lượng cao) Lịch bảo vệ học phần Kiến tập doanh nghiệp C15 (chất lượng cao) Lịch thi học kỳ II (2016-2017) khóa C15 (chất lượng cao) Thông báo hủy nhóm học phần Học lại dành cho C14 học lại HK2_2016-2017 Danh sách phòng thi Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 13 tháng 5 năm 2017 Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đăng ký môn học, khóa C15 (đại trà) Danh sách sinh viên khóa 14 đăng ký học lại, học cải thiện_tháng 5/2017 Thông báo bảng điểm tiếng Anh tăng cường đợt 1-2017 Thông báo về việc Tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường đợt 2 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan K101 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT
Khoa
Tài chính
Giới thiệu
1/Giới thiệu:
Khoa Tài chính được thành lập từ 01/2001, với bề dày thành tích 15 năm hình thành và phát triển, là một trong những Khoa thu hút nhiều sinh viên theo học, với 5 chuyên ngành đào tạo gồm:
            - Tài chính nhà nước: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước như: Sở Giáo dục, Y tế, Tài chính, Kế hoạch đầu tư… Ủy ban nhân dân các cấp, Trường học, Bệnh viện…
            - Tài chính doanh nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên kế toán, chuyên viên phân tích tài chính, giám đốc tài chính… tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
            - Kinh doanh ngân hàng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên tại hệ thống các ngân hàng thương mại hoặc chuyên viên quản lý tại cơ quan Ngân hàng nhà nước trên địa bàn.
            - Thuế - Hải quan: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác tư vấn, khai thuê về thuế, hải quan cho các doanh nghiệp. Đồng thời có thể làm chuyên viên quản lý về thuế, hải quan tại các cơ quan nhà nước.
            - Bảo hiểm: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên tại các công ty bảo hiểm như Bảo việt, Bảo Minh, Prudential…
Trải qua 40 năm hoạt động, Khoa đã đào tạo hơn 10.000 học sinh - sinh viên ở các bậc học: trung cấp, cao đẳng chính qui, liên thông, đã cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động có đủ kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp tùy theo bậc học, có phẩm chất đạo đức chính trị, sức khoẻ để có thể quản lý tài chính – kinh tế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cũng như đảm nhận các công việc được giao trong các ngân hàng, tổ chức bảo hiểm, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, các định chế tài chính; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, như: Cục Hải quan, Chi cục Thuế, Phòng Tài chính,…
Trong năm 2015, lần đầu tiên nhà Trường tổ chức đào tạo chất lượng cao cho hệ chính quy. Khoa Tài chính đã tổ chức được 1 lớp với thành phần là các bạn sinh viên muốn được học tập trong một môi trường năng động, thường xuyên được tiếp xúc với doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức nhằm nâng cao tính thực tiễn. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện trình độ ngoại ngữ một cách có hệ thống trong suốt khóa học với giảng viên nước ngoài, đảm bảo sau khi tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên.
Song song với chương trình học tập, Đoàn thanh niên & Hội sinh viên Khoa Tài chính cũng có nhiều hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa sinh viên các khóa đồng thời giúp sinh viên giảm áp lực học tập trên giảng đường như: hội thảo “Kĩ năng mềm cho sinh viên”, chương trình “Vững bước cùng tài chính”, chương trình “Định hướng nghề nghiệp”, các hoạt động về văn hóa nghệ thuật, cắm trại … Bên cạnh đó các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tham gia các hoạt động phong trào tốt sẽ được Khoa xem xét giới thiệu với Đoàn Trường để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong năm 2015, đã có 3 sinh viên thuộc Khoa Tài chính được kết nạp Đảng khi còn đang học tập tại Trường.
image001.jpg
Hình ảnh sinh viên Khoa Tài chính được kết nạp Đảng viên

Một số sinh viên do Khoa đào tạo, đã thành công trong bước đường sự nghiệp:
- Nguyễn Hải Hà – Sinh viên C1A2 – Trưởng phòng  - NH Agribank, Q9.
- Nguyễn Minh Gấm – sinh viên C10A3 – Giám đốc công ty TNHH Truyền thông Flypro.
- Võ Thái Linh – sinh viên C6LTA4b – Giám đốc Quan hệ khách hàng, Ngân hàng Maritime Bank
- Lê Hồng Chân – sinh viên C1A2a – Giám đốc Công ty tư vấn tài chính kế toán
- Nguyễn Văn Hoan – Sinh viên C10A3 – Kế toán tổng hợp, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
- Nguyễn Thị Nam – Sinh viên C3 – Cán bộ thuế Chi cục thuế Thủ Đức, TP HCM.

2/Thành tích: Khoa đã nhận nhiều Bằng khen của Bộ Tài chính, của Thủ tướng Chính Phủ và Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước trao tặng.

3/Nhân sự Khoa:
            + Lãnh đạo Khoa: 03 người, trong đó: 01 Trưởng Khoa và 02 Phó Khoa.
            + Giảng viên trong Khoa: 20 người
            + Số lượng Nghiên cứu sinh: 04 người
            + Số lượng Thạc Sỹ Kinh tế: 12 người
            + Số lượng Cử nhân Kinh tế: 4 người

kTC.JPG
Tập thể Khoa Tài chính

4/Chức năng và nhiệm vụ được giao:
        4.1 Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên ngành thuộc Ngành được nhà trường giao.
        Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa.
        4.2 Nhiệm vụ được giao:
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy;
- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, đề cương chi tiết, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; thực hành, thực tập tốt nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;
- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa theo kế hoạch chung của trường;
- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Khoa;
- Quản lý, phân công ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế;
- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo;
- Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

5/ Thông tin liên lạc:
Địa chỉ: Văn Phòng Khoa Tài chính – B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.
Website: http://www.tchq.edu.vn/Pages/Index_Khoa.aspx?PBK=12

6/ Một số hình ảnh Khoa

khoaTC_sh1.jpg
Hình ảnh học tập, sinh hoạt chuyên đề của Khoa

khoaTC_sh2.jpg
Hình ảnh hoạt động văn nghệ, đoàn thể của Khoa
Liên Kết