các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 Cao đẳng - Hệ chính qui Năm 2014 Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm” Năm học: 2014 - 2015 Quyết định mức thu tiền học phí HK 1 2014-2015 khóa 12 CĐ Thông báo thu tiền học phí HK 1 năm học 2014-2015 khóa 12 Cao Đẳng Kế hoạch giảng dạy (Lớp riêng) (Đợt 1) và Danh sách Lớp HK1, NH 2014-2015 Kết quả đăng ký học lại HK1_NH 2014-2015 Khoá C13, Sinh viên học lại cùng C12, C13 Thông báo về việc đăng ký học lại bổ sung khoá C10, C11, C12 Thông báo nhận hồ sơ xét danh hiệu thi đua Năm 2013-2014 (C11,12,13 VÀ KHÓA 37) Lịch thi lần 1 học kỳ Hè, NH 2013-2014 (Đợt 2) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp Điểm thi lại khóa C12 học kì 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật 26/8/2014) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học Kế toán Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, hệ chính quy Năm 2014 Điểm Báo cáo thực tập Khóa 37 bậc trung cấp Thông báo Về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola Kế hoạch Thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Kế hoạch Thi tốt nghiệp (Thi lại) các khóa cao đẳng liên thông Kế hoạch Thi tốt nghiệp (Thi lại) các khóa cao đẳng chính qui Danh sách học lại học kỳ hè (đợt 2) bậc trung cấp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Anh và Tin học tháng 8,9/2014 Thông báo thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện khóa C12, C13 HK2 Năm học 2013-2014 Thông báo nhận hồ sơ xét chế độ đãi ngộ BCS lớp, BCH Đoàn, Hội (khóa C12,C13) HK2_NH 2013 – 2014 Kế hoạch học hè (đợt 2) của các lớp trung cấp chuyên nghiệp Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 77 Điểm rèn luyện HK2, năm học, toàn khóa k37 Kết quả thi lần 2 khóa 37 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật 05/08/2014) Kết quả thi khóa 13 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật 05/08/2014) Thời Khoá Biểu Khoá C13, Học kỳ 1 Năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 04/08/2014) Kết quả thi của Sinh viên học lại cùng khoá C13, HK2 Năm học 2013-2014 Lịch thi lần 2, Học kỳ 2 Năm học 2013-2014, Sinh viên học lại cùng Khoá C13 Thông báo thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2014 của Tổng cục Hải quan. Thời Khoá Biểu Khoá C12 Học Kỳ 1, Năm học 2014-2015 Thông báo tuyển dụng nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại Kỷ niệm Vàng Quy định ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng Trường CĐ Tài chính Hải quan Năm 2014 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 2 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 1 Thông báo về việc sử dụng thư điện tử của Trường Thông báo Hướng dẫn khắc phục lỗi khi truy cập vào wifi của Trường Thông báo về việc bán giáo trình tại Thư viện 5 mẹo sử dụng PowerPoint chuyên nghiệp
Khoa
Tài chính
Liên Kết