các khóa đào tạo
TIN TỨC
Lịch bảo vệ học phần đồ án, học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình CLC) Lịch thi học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình chất lượng cao) Thông báo đưa đón CB coi thi và làm việc các ngày 02,03,05,06 Thông báo Chuyển địa điểm học của khóa C15, C16 (chương trình đại trà) Lịch thi học kỳ 1, Nh16-17 khóa C14,C15,C16 (đại trà) Thông báo điều chỉnh thời gian học lại tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền HP, KTX lần cuối và Danh sách sinh viên phải nộp HP và KTX kèm theo Lịch học lại học phần TOEIC 300, HK1, NH 2016-2017, Khóa C14 (đại trà) Danh sách Sinh viên C15 đạt danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 4, 5 ) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy HK1, Nh2016-2017 tại Cơ sở 1 Thông báo Về thời gian và lộ trình đưa đón quý Thầy, Cô dự Lễ 20-11 Thông báo về việc mời dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2016) Thông báo về việc thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2016 – 2017 đối với SV khóa C14, C15, C16 Thông báo tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2016 – 2017 của SV khóa C14,C16 Lịch học lại Khóa C15Q1 (chất lượng cao) Học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo và danh sách nộp tiền Kí túc xá HK1 năm học 2016-2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 98 Thông báo về việc nhận chứng chỉ GDTC khóa C14 Thông báo chiều sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm(Chuyên đề 1, 2) Thông báo mở lớp Tiếng Anh TOEIC 300 cho khóa C14, HK1-NH 2016-2017 Kế hoạch thi đấu bóng đá nam, nữ nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(thay đổi) Danh sách thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 05/11/2016 Danh sách Sinh viên C14 bị buộc thôi học Thông báo thu tiền học phí HK1 năm học 2016-2017 (những sinh viên chưa nộp tiền) Danh sách và lịch học tiếng anh tăng cường khai giảng đợt 2/2016 Danh sách SV C15- đại trà được nhận đãi ngộ BCS lớp, đoàn hội Hk2(2015-2016) Danh sách BCS lớp đoàn hội nhận đãi ngộ HK2(15-16) C15 chất lượng cao Danh sách SV khóa 15 chất lượng cao đăng ký học lại_HK 1 (16-17) Thông báo nghỉ học tiếng Anh tăng cường ngày Chủ nhật (30/10/2016) Kế hoạch đăng ký học phần trực tuyến Học kỳ 2, năm học 2016-2017 Nội dung ôn thi tốt nghiệp kiến thức chính trị, đợt thi TN tháng 11/2016 Thông báo mở lớp học lại cho C15Q1 (chất lượng cao) học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh Thủy đậu Thông báo mời dự Lễ khai giảng năm học năm học: 2016 – 2017 Thông báo Thi tốt nghiệp (thi lại) Cao đẳng chính quy, Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (tháng 11/2016) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017, tại Cơ sở 1 Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào C16 - đợt 2 Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học lại HK1, NH16-17 khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Lịch thi kết thúc học phần Tiếng anh 3 các lớp C16Q2 - (Chất lượng cao) Danh sách sinh viên C16 học Giáo dục Quốc phòng Thông báo tổ chức lớp Tiếng anh tăng cường đợt 2 Thông báo mới tham gia Giao lưu Doanh nghiệp C15, C16 CLC Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 11 năm 2016 Kết quả thi chứng chỉ Quốc gia tin học ngày 01/10/2016 Kết quả xét học vụ khóa C15 (đại trà) - Học kì 2 (2015 - 2016) Thông báo về việc đăng ký học lại HK2, NH 2016-2017 dành cho khóa C12, C13 Thông báo nhập kế hoạch học tập trực tuyến HK2, NH 2016-2017 dành cho khóa C14, C15 (đại trà) Kết quả xét học vụ Hk2 (15-16)_khóa C15 (chất lượng cao) Danh sách và lịch học Tiếng anh tăng cường khai giảng đợt 1/2016 Thời Khóa Biểu HK1, NH 2016-2017 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (các môn tiếp theo) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 97 Thông báo điều chỉnh lịch học tiếng Anh tăng cường C16 Thời Khóa Biểu HK1, NH 2016-2017 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (các môn tiếp theo) Danh sách kiểm tra tiếng Anh đầu vào Khóa C16 - Đợt 2 Lịch điểu chỉnh xe đưa đón theo chỉ đạo họp giao ban tháng 10 Danh sách sv đã đóng học phí & danh sách nợ học phí, cập nhật đến ngày 01/10/2016 Thông báo về Hiến máu nhân đạo đợt 1 Năm học 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại (đợt 3) cùng khóa C16, chương trình đại trà, trúng tuyển đợt 2 KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA C16 CẬP NHẬT NGÀY 30/9/2016 Danh sách SV được nhận học bổng C13 HK2(15-16) Danh sách BCS lớp đoàn hội nhận dãi ngộ BSC C13 HK2(15-16) DANH SÁCH PHÂN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ LỚP ĐỢT 3 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1, Nh2016-2017 Khóa C16 (CT đại trà), (bổ sung đợt 2 trúng tuyển ngày 23/9/16) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) của sinh viên C16, chương trình đại trà Thông báo tổ chức lớp tiếng anh tăng cường Danh sách phòng thi kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 01/10/2016 Thông báo tham gia học chuyên đề kỹ năng mềm, sv C16 Danh sách CBVC Trường tham gia các hoạt động giao lưu với ĐH Nông Lâm, ĐH Ngân hàng, TT GDQP ANSV Danh sách và thời khóa biểu các lớp tiếng Anh, Tin học tại Trung tâm NN-TH (KG 27 và 28/9) Thông báo mời sinh viên các khóa dự họp Danh sách sinh viên dự Lễ bế giảng năm học - Khóa C13 Điểm NCKH sinh viên khóa C14 đến hết năm học 2015-2016 Thông báo về thủ tục nhập học đợt 3 xét theo kết quả 03 năm THPT và đợt 2 xét theo thi THPT 2016 Lịch thi (lần 2) HK phụ, NH 2015-2016 của Sinh viên khóa C11,C12 (hệ đào tạo niên chế) Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 01 tháng 10 năm 2016 Thông báo về việc thay đổi thời gian đưa đón viên chức Khối văn phòng Thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2016 Về việc tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2016 – 2017 Thông báo V/V tham gia học chuyên đề “Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm Thông báo mời tất cả sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng C14, C15, C16 đến dự họp Lịch thi học kì I - (2016 - 2017) Các lớp cao đẳng C16Q2 (Chương trình chất lượng cao) Danh sách sinh viên gia hạn thu tiền học phí HK 1 2016-2017 Thông báo thu bổ sung tiền học phí học kỳ I năm học 2016-2017 Danh sách SV C16 tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (Ngày thi: 17/9/2016) Danh sách phân ngành, chuyên ngành và lớp khóa C16 (Cập nhật ngày 14/9/2016) Danh sách sinh viên đã đóng học phí đến ngày 14/9/2016 Kết quả đăng ký học lại cùng khóa C16 - các khóa cao đẳng chính quy Thông báo dời ngày làm Lễ tốt nghiệp các khóa bậc cao đẳng hệ chính quy Danh sách phân lớp đối với SV nhập học từ ngày 05/9/2016 Kế hoạch thực hiện Học phần đồ án các lớp C15Q1 (Chất lượng cao) Học kỳ 1, NH_16-17 Thông báo thay đổi thời gian thi chứng chỉ quốc gia Tin học và danh sách thí sinh dự thi Thông báo lịch học lại các lớp tiếng Anh giao tiếp CLC tại TTNN-TH Thời Khóa Biểu Khóa C16Q2 (chương trình Chất lượng cao), Học kỳ 1, Năm học 2016-2017 Thời Khóa Biểu Khóa C16 (chương trình đại trà), Học kỳ 1, Năm học 2016-2017 Danh sách sinh viên C16- chương trình chất lượng cao Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực tiếng anh đầu vào khóa c16- chương trình đại trà Danh sách phân ngành, chuyên ngành và lớp khóa C16 - Chương trình đại trà Thông báo lịch trình đưa đón cán bộ, giảng viên và viên chức
Khoa
Tài chính
Video
Liên Kết