các khóa đào tạo
TIN TỨC
Danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách bổ sung hồ sơ xét tuyển đợt 2 theo kết quả thi THPT Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính qui_tháng 7/2016 Thông báo lịch thi Tiếng anh tăng cường của sinh viên khóa C14, C15 tháng 8/2016 Lịch bảo vệ Học phần đồ án các lớp khóa C15Q1 (chất lượng cao) HK2, NH 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa Khai hải quan - K95. Thông báo về việc giải quyết các học phần đăng ký mở lớp của khóa C13, HK phụ, năm học 2015-2016 Thời Khóa Biểu khóa C14, C15 (dự kiến) Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (Chương trình đại trà) Kế hoạch học học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học (Tháng 7/2016) Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015-2016 khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Danh sách thu tiền học phần Học kỳ phụ năm học 2015-2016 và thu nợ tiền Học phí, KTX Danh sách sinh viên đăng ký tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học bổ sung tháng 07/2016 Thông báo về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa C13 Danh sách lịch học Tin học hè (cập nhật đến ngày 15 tháng 7) Thông báo học chuyên đề pháp luật C15 - chất lượng cao Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp (thi lại) cao đẳng chính quy tháng 7/2016 Tọa đàm "Những thay đổi của chế độ kế toán theo thông tư 53/2016/TT-BTC" Danh sách, lịch học lớp Tin học hè và thông báo chiêu sinh khóa ngày 18, 19 tháng 7 Thông báo nhận chứng chỉ Tin học tháng 5/2016 Danh sách và lịch học tiếng Anh tăng cường đợt 4 (cập nhật đến ngày 7/7/2016) Danh sách sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp (Cao đẳng chính qui)_tháng 7/2016 Thông báo nhận hồ sơ Đãi ngộ BCS lớp, Đoàn , Hội HK2(2015-2016) Thông báo nộp đề tài khóa luận khóa C13- Cao đẳng chính quy Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy (tháng 7/2016) Thông báo tổ chức lớp học lại cho khóa C13 học kỳ phụ, năm học 2015-2016 Danh sách học phần dự kiến mở cho khóa C15, học kỳ 1, NH 2016-2017 Danh sách học phần dự kiến mở cho khóa C14, học kỳ 1, NH 2016-2017 Danh sách điểm học phần "Hoạt động NCKH" khóa C13 Thông báo Lịch học lại của Sinh viên khóa C11, C12 học kỳ phụ, Nh2015-2016 Thông báo đăng ký học trả nợ môn, cải thiện điểm HK1, NH 2016-2017 Kế hoạch đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy Danh sách và lịch học tiếng Anh tăng cường Đợt 4 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan - K94 Thông báo điểm học phần XH - Khóa C13 Thông báo đăng ký tham gia học phần Nghiên cứu khoa học (bổ sung) tháng 7/2016 Thông báo Về việc bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên C15 Thông tin sinh viên C13 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến ngày 21/6/2016 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp (đợt 1) HK phụ, NH1516 Thông báo gia hạn đăng ký học lại cho Sinh viên khóa C11, C12 Học kỳ phụ, NH 1516 Danh sách sinh viên C15 chương trình CLC nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2015 - 2016 Kết quả đăng ký học lại sinh viên hệ niên chế (C11, C12) - học kỳ phụ 2015 - 2016 Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng tại Đại họcTÀI CHÍNH - MARKETTING Thông báo về việc thu học phí khóa 13 (học phần thay thế) Thông báo mời họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Thông báo mời tham gia buổi hướng dẫn nhập kế hoạch học tập trực tuyến! Kế hoạch tập huấn sinh viên nhập kế hoạch học tập và Giảng viên quản lý KHHT sinh viên Thông báo V/v tham gia chương trình “ Tri thức trẻ vì giáo dục” trong sinh viên Kết quả thi tiếng Anh tăng cường ngày 28/5/2016 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 21/5/2016 Thông báo thay đổi lịch thi học phần lớp C15C5a, HK2_NH 2015-2016 tại Cơ sở 2 Thông tin tuyển dụng - Ngày hội việc làm 2016 Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tham gia "Ngày hội việc làm 2016" Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần khóa C15, HK2_NH 2015-2016 tại Cơ sở 1 Thông báo tham gia "Ngày hội việc làm - năm 2016" Thông báo nhận kết quả khám sức khỏe CBVC năm 2016 Lịch thi (lần 1) sinh viên C11, C12 học lại cùng khóa C15 Học kỳ 2, NH 2015-2016 Điểm rèn luyện C15 chất lượng cao HK1(2015-2016) Thông báo chiêu sinh Tin học, Tiếng anh theo chuẩn đầu ra Thông báo điều chuyển phòng thi tại Cơ sở 1, Học kỳ 2, NH 2015-2016 Thời khóa Biểu học kỳ phụ, NH 2015-2016 dành cho khóa C13,C14,C15 (Dự kiến) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa K93 Danh sách sv dự kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày thi: 28/5/2016 Danh sách đề nghị cấm thi do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính Danh sách sv đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Kiểm tra năng lực Tiếng Anh(Thi ngày: 28/5) Thông báo học chuyên đề "Phòng chống dịch bệnh trong học đường" cho sinh viên khóa C15. Danh sách sinh viên khóa C14 được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Danh sách sinh viên khóa C13 được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất Danh sách sinh viên khóa c14 được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất niên khóa 2014 - 2017 Danh sách sinh viên C14 không đủ điều kiện cấp chứng chỉ giáo dục thể chất niên khóa 2014 - 2017 Thông báo kết quả học vụ khóa C15 lớp chất lượng cao Danh sách đãi ngộ BCS và BCH Đoàn, Hội C14 học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016 Danh sách SV nhận học bổng KKHT C13 và C15- chương trình đại trà học kỳ 1(2015-2016) Lịch thi (lần 1) sinh viên C11, C12 học lại cùng khóa C13, C14 Học kỳ 2, NH 15-16 Thông báo điều chỉnh phòng học tại cơ sở 1 Thông báo điểm Học phần hoạt động NCKH khóa C13 Thông báo mời họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Thông báo mời tham dự "Đối thoại với lãnh đạo nhà trường" Lịch thi các lớp Tiếng anh tăng cường khóa C14, C15 (chương trình đại trà) tháng 5/2016 Kế hoạch đăng ký học kỳ phụ, NH 2015-2016 các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Lịch học bổ sung lớp phương pháp NCKH cho sinh viên khóa C13 Thông báo hướng dẫn SV khóa C13 đăng ký học phần thay thế khóa luận Thông báo về việc học chuyên đề "Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp" Thông báo nhận hồ sơ Trợ cấp xã hội học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 Thông báo nhận hồ sơ hổ trợ chi phí học tập học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 Thông báo tham dự Hướng dẫn Đồ án môn học Quy định về việc dạy, học và cấp chứng chỉ Giáo Dục Thể Chất tại trường Cao đẳng Tài chính - Hải qu Thông báo đấu thầu bãi giữ xe hai bánh cơ sở 1 Thời Khóa Biểu các môn học thay thế khóa luận của khóa C13, HK2-NH1516 (Dự kiến) Kế hoạch đăng ký học phần thay thế khóa luận của khóa C13, HK2-NH1516 Kế hoạch thực hiện và lịch học các môn đồ án HK2, NH 2015-2016 các lớp C15Q1 (chất lượng cao) Điểm rèn luyện C15-đại trà Học kỳ 1(2015-2016) Thông báo danh sách điểm rèn luyện C14 - HK1 - năm học 2015 - 2016 Thông báo gia hạn thu tiền học phí, lệ phí KTX và danh sách chưa nộp tiền HK 2 năm học 2015 - 2016 Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp khóa C13 Thông báo Điểm rèn luyện C13 HK1(2015-2016) Về việc xem bộ phim “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao giờ” Thông báo thời Khóa Biểu lớp C15Q1 (chất lượng cao) HK2, 1516 (cập nhật 25/4/2016) Thông báo nhận chứng chỉ Tin học và Khai báo Thuế trên máy Thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp C13
Khoa
Tài chính

Liên Kết