các khóa đào tạo
TIN TỨC
Quy định ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng Trường CĐ Tài chính Hải quan Năm 2014 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo dời lịch thi tin học quốc gia ngày 26/4/2014 Điểm rèn luyện C11 năm học 2013-2014 (Cập nhật 22/4/2014) Thông báo tuyển dụng nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Điểm rèn luyện C12 học kỳ I năm học 2013-2014 Danh sách Sinh viên C11 và C12 được xét chế độ đãi ngộ BCS lớp, Đoàn, Hội học kỳ I năm học 2013-2014 Danh sách sinh viên C11 và C12 được nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2013-2014 Kết quả phúc khảo LT7 và các khóa liên thông thi lại (Cập nhật mới) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 74C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 73D Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 74A, B Thông báo tham gia học chuyên đề “Tư vấn sức khỏe sinh sản” Thông báo mời dự họp về các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo và công tác quản lý HSSV Danh sách chưa đóng tiền HP, KTX HK2 2013-2014 (đến ngày 11/4/2014) Thông báo thu tiền học phí và KTX HK 2 2013-2014 khóa 12 CĐ và 37 TC Danh sách sinh viên bậc cao đẳng dự thi tốt nghiệp (Đợt ngày 17/4/2014) Danh sách học sinh bậc trung cấp dự thi tốt nghiệp (Đợt ngày 17/4/2014) Kế hoạch chi tiết thi tốt nghiệp (thi lại) Các khóa cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông báo nhận hồ sơ xét cấp học bổng “Vượt khó học tập” – Học kỳ II - Năm học: 2013 -2014 Điểm rèn luyện C13 học kỳ I năm học 2013-2014 Danh sách sinh viên Khóa C12 bị buộc thôi học Thông báo Học lại trong Học kỳ hè Năm học 2013 – 2014 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kết quả thi Chứng chỉ Quốc gia Tin học ngày 22/3/2014 Trung tâm Tin học Ngoại ngữ thông báo về việc thí sinh chưa nhận chứng chỉ Tin học quốc gia Danh sách sinh viên C11 và C12 nhận học bổng KKHT học kỳ I năm học 2013-2014 Điểm thi Khoá C11 - HK2_NH 2013-2014 (Điểm các môn còn lại) Danh sách chưa đóng tiền HP HK2 2013-2014 (37TC&12CĐ) Danh sánh đóng tiền KTX HK 2 2013-2014 Kết quả thi tốt nghiệp Khóa LT7 và các khóa Liên thông thi lại Thông báo mời BCS các lớp K37, C11, C12 họp xét học bổng KKHT HK1 - NH_2013-2014(Cập nhật 04/3/2014) Kế hoạch hướng dẫn thực hiện “Hoạt động Nghiên cứu khoa học” cho sinh viên C13 Lịch thi Lần 1 (đợt 1) HK2_NH 2013-2014 Khoá C12, K37 và HSSV học lại cùng C12, K37 Thông báo kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên Năm học 2013 - 2014 Điểm thi khoá C11 học kỳ 2_năm học 2013-2014 (Cập nhật điểm 02/4/2014) Danh sách HSSV nợ sách quá hạn đến tháng 4 năm 2014 Lịch thi Lần 2_HK2_NH 2013-2014 Khoá C11 và Học lại cùng C11 Lịch thi Lần 2_HK1_Nh 2013-2014 Sinh viên Học lại cùng khoá C13 Điểm rèn luyện khóa C11 năm học 2013-2014 Điểm rèn luyện C12 học kỳ I năm học 2013-2014 Thông báo điều chỉnh thời gian học chuyên đề “Giáo dục phẩm chất đạo đức PNVN" (Cập nhật 31/3/2014) Điểm rèn luyện K37 học kỳ 1 năm 2013-2014 Thông báo làm hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Thông báo triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng, mua sắm Kết quả xét học vụ Khóa C13_HK1_NH 2013-2014 Điểm sinh hoạt công dân đầu năm lần 2 (Cập nhật điểm C13) Kế hoạch Thi tốt nghiệp (Thi lại) các khóa cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp Danh sách thi tốt nghiệp LT7 và các khóa Liên thông thi lại (Cập nhật 18/3/2014) Điểm thi HK1_Nh 2013-2014 (SV học lại cùng khoá C13) Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, viên chức năm 2013 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 2 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 1 Thông báo về việc sử dụng thư điện tử của Trường Thông báo và hướng dẫn xét điểm rèn luyện và chế độ đãi ngộ Học kỳ I Năm học 2013-2014 Thông báo Hướng dẫn khắc phục lỗi khi truy cập vào wifi của Trường Thông báo về việc bán giáo trình tại Thư viện 5 mẹo sử dụng PowerPoint chuyên nghiệp
Khoa
Tài chính
Trung cấp
NGÀNH TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Tên chương trình: 
- QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
- NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
- NGHIỆP VỤ THUẾ
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo: Tài chính – Tiền tệ 

1.1 Mục tiêu đào tạo

- Học sinh có kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về ngành Tài chính -Tiền tệ, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường của các chuyên ngành được đào tạo.
- Học sinh tốt nghiệp ngành Tài chính -Tiền tệ trình độ trung cấp chuyên nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tự rèn luyện sức khỏe; nắm vững các kiến thức về pháp luật, tài chính - ngân hàng, marketing, kế toán và kinh tế để có thể tác nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn cao hơn.
- Học sinh nhận thức được truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua đó ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm mỗi công dân Việt Nam trong việc giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2 Thời gian đào tạo:
2 năm

1.3 Khối lượng kiến thức toàn khóa
Gồm 100 đơn vị học trình ( viết tắt đvht).

1.4 Các chuyên ngành
+ Quản lý ngân sách nhà nước
+ Nghiệp vụ Ngân hàng
+ Nghiệp vụ Thuế
 
2 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   2.1 Kiến thức các môn chung: 28 ĐVHT

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Chính trị học phần 1 (HP1) 3
2 Chính trị học phần 2 (HP2) 3
3 Giáo dục thể chất 4
4 Tin học đại cương 4
5 Ngoại ngữ học phần 1 (HP1) 4
6 Ngoại ngữ học phần 2 (HP2) 4
7 Giáo dục quốc phòng 4
8 Pháp luật 2
Tổng 28
 
   2.2 Kiến thức các môn cơ sở: 29 đvht

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Kinh tế chính trị 4
2 Luật kinh tế 2
3 Kinh tế vi mô 4
4 Lý thuyết tiền tệ - tín dụng 3
5 Lý thuyết tài chính 3
6 Nguyên lý kế toán 4
7 Nguyên lý thống kê 2
8 Văn hóa giao tiếp và đạo đức kinh doanh 2
9 Soạn thảo văn bản 2
10 Marketing căn bản 3
Tổng 29

   2.3 Kiến thức các môn chuyên ngành: 43 đvht

      2.3.1 Chuyên ngành Quản lý Ngân sách Nhà nước

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Quản lý Ngân sách Nhà nước (HP1) 5
2 Quản lý Ngân sách Nhà nước (HP2) 5
3 Tài chính hành chính sự nghiệp (HP1) 5
4 Tài chính hành chính sự nghiệp (HP2) 4
5 Nghiệp vụ quản lý kho bạc 3
6 Kế toán hành chính sự nghiệp (HP1) 3
7 Kế toán hành chính sự nghiệp (HP2) 4
8 Kế toán ngân sách 3
9 Kế toán kho bạc 3
10 Phân tích quyết toán 3
11 Kiểm toán 2
12 Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp 3
Tổng 43
      2.3.2 Chuyên ngành Nghiệp vụ ngân hàng

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 3
2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP1) 4
3 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP2) 4
4 Nghiệp vụ quản lý kho bạc 3
5 Tài chính doanh nghiệp 5
6 Thuế 4
7 Kế toán ngân hàng (HP1) 4
8 Kế toán ngân hàng (HP2) 4
9 Kế toán tài chính doanh nghiệp 5
10 Nghiệp vụ ngân quỹ 2
11 Thẩm định tín dụng ngân hàng 3
12 Kiểm toán 2
Tổng 43

       2.3.3 Chuyên ngành nghiệp vụ thuế

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Quản trị doanh nghiệp 3
2 Tài chính doanh nghiệp 5
3 Quản lý ngân sách Nhà nước 5
4 Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP1) 5
5 Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP2) 4
6 Nghiệp vụ thuế (HP1) 5
7 Nghiệp vụ thuế (HP2) 5
8 Kế toán thuế 3
9 Phân tích hoạt động kinh doanh 4
10 Phầm mềm quản lý thuế 2
11 Kiểm toán 2
Tổng 43

   2.4 Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp:

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT Ghi chú
1 Thực tập tốt nghiệp 13 tuần  
2 Thi tốt nghiệp 3 tuần  
Kiến thức chính trị (thi theo quy định của BGD&ĐT)  
Kiến thức tổng hợp 
- Lý thuyết tài chính.
- Lý thuyết tiền tệ - tín dụng.
Kiến thức chuyên ngành
* Chuyên ngành Quản lý ngân sách nhà nước:

- Quản lý ngân sách nhà nước
- Tài chính hành chính sự nghiệp 
* Chuyên ngành Nghiệp vụ Ngân hàng
- Nghiệp vụ ngân hàng trung ương.
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
* Chuyên ngành Nghiệp vụ Thuế
- Nghiệp vụ thuế.
- Kế toán tài chính doanh nghiệp.  
Liên Kết