các khóa đào tạo
TIN TỨC
Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 5/2017 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 2 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 3 Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo hoãn tổ chức đấu thầu bãi xe cơ sở 1 Thông báo v/v triệu tập cán bộ đoàn tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Trường nhiệm kỳ V(2017-2019) Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường CĐ Tài chính - Hải quan nhiệm kỳ 2017-2019 Thông báo về việc Đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Lịch thi học kỳ II (2016-2017) sinh viên C15Q1 học lại cùng C16Q2 Thông báo tuyển sinh 2017 Thông báo tổ chức lớp ôn thị chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Thông báo đấu thầu gữi xe cơ sở 1 Thông báo về việc thi HK II năm học 2016 - 2017 Danh sách học phần dự kiến mở trong HK phụ_NH 2016-2017 cho các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Lịch thi Tiếng anh tăng cường C14,C15,C16 (đại trà) tháng 5/2017 Lịch học lại Ứng dụng MS Excel trong QTKD của C14 học lại, HK2_1617 Danh sach SV đăng ký, Giảng viên hướng dẫn làm khóa luận_Khóa C14 Thông báo đăng ký Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp_Khóa C14 Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 6 Thông báo học chuyên đề " Phòng chống tác hại của thuốc lá" Thông báo điều chỉnh phòng học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, HK2_NH 2016-2017 Lịch bảo vệ học phần Đồ án C16 (chất lượng cao) Kết quả đăng ký học phần bổ sung, thay thế khóa luận của khóa C14, HK2_2016-2017 Thông báo hủy và chuyển nhóm học phần không mở lớp của khóa C14 học bổ sung, thay thế HK2_1617 Điều chỉnh Thời Khóa Biểu học phần bổ sung, thay thế của Khóa C14, HK2_1617 (12/5/2017) Lịch thi học kỳ II (2016 - 2017) khóa C16 (chất lượng cao) Lịch bảo vệ học phần Kiến tập doanh nghiệp C15 (chất lượng cao) Lịch thi học kỳ II (2016-2017) khóa C15 (chất lượng cao) Thông báo hủy nhóm học phần Học lại dành cho C14 học lại HK2_2016-2017 Danh sách phòng thi Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 13 tháng 5 năm 2017 Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đăng ký môn học, khóa C15 (đại trà) Danh sách sinh viên khóa 14 đăng ký học lại, học cải thiện_tháng 5/2017 Thông báo bảng điểm tiếng Anh tăng cường đợt 1-2017 Thông báo về việc Tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường đợt 2 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan K101 Ngày hội truyền thống Khoa Kế toán 2017 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Lịch học các môn học lại (dự kiến) dành cho Khóa C14 Học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17)
Khoa
Kế toán
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN
Khoa Kế toán là một trong 5 khoa đào tạo của Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, được hình thành từ khi thành lập Trường, năm 1976. Khoa Kế toán đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên đáp ứng được nhu cầu xã hội, do đó tập thể và nhiều cá nhân của Khoa đã được tặng nhiều phần thưởng của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Hiện nay, Khoa Kế toán có 26 giảng viên. Trong đó có 16 giảng viên là thạc sĩ (có 01 nghiên cứu sinh); 03 giảng viên đang học cao học và 07 giảng viên trình độ cử nhân. Ngoài ra còn có đội ngũ GV thỉnh giảng từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.
 
kkt.JPG
Tập thể giảng viên Khoa Kế toán

Để nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, Khoa thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động khoa học khác.

khoaKT_sh1.jpg 
Một buổi hội thảo chuyên đề của Khoa Kế toán

Khoa Kế toán đào tạo 4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán-kiểm toán và Kế toán ngân hàng với 2 loại chương trình đào tạo là chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao . Tất cả các chuyên ngành đều  có thể liên thông lên đại học ngành kế toán. 
Nội dung và mục tiêu đào tạo cụ thể của các chuyên ngành:
Thứ nhất, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:
Đào tạo kiến thức và kỹ năng về việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp kinh doanh. Sinh viên được nghiên cứu một hệ thống các môn học chuyên ngành nhằm trang bị những kiến thức về lý luận và thực hành cần thiết để thực hiện được vai trò một người làm công tác kế toán tại doanh nghiệp. Cụ thể:
- Hiểu được những nguyên lý căn bản về kế toán, hiểu được những nội dung cơ bản về chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán;
- Hiểu biết hệ thống các văn bản pháp luật, chế độ tài chính liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
- Nắm vững kiến thức về chế độ kế toán, về phân tích tình hình tài chính và thực hành công tác kế toán của doanh nghiệp.

Các công việc kế toán doanh nghiệp có thể thực hiện như: 
- Thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp: Thực hiện việc thu thập, xử lý, kiểm tra, lập chứng từ, ghi chép vào sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
- Tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp; 
- Theo dõi, quản lý các tài sản của doanh nghiệp như tiền; hàng hóa, sản phẩm, máy móc thiết bị; …
- Theo dõi, quản lý các khoản nợ của khách mua hàng và các khoản nợ của người cung cấp;…
- Theo dõi, tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp Nhà nước;…
- Lập các dự toán, ngân sách cho tương lai;…
- Khai báo thuế trong doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá tình hình và kết quả tài chính của doanh nghiệp;
- Lập dự toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, …

Sinh viên được học với giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết, có kinh nghiệm làm kế toán thực tế; được thực hành công việc kế toán trên phần mềm kế toán như ở các doanh nghiệp; được thực tập tại các doanh nghiệp để có kinh nghiệm làm việc ngay khi còn chưa tốt nghiệp.
Cơ hội nghề nghiệp: 
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí, chức danh sau:
- Kế toán viên phần hành tại các doanh nghiệp (doanh nghiệp kinh doanh thương mại, sản xuất, dịch vụ,…);
- Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp;
- Chuyên viên tư vấn về kế toán, thuế,… tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp:
Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực, điều kiện theo qui định, người học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

Thứ hai, Chuyên ngành Kế toán Hành chính sự nghiệp:
Đào tạo kiến thức và kỹ năng về việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sinh viên được nghiên cứu một hệ thống các môn học chuyên ngành nhằm trang bị những kiến thức về lý luận và thực hành cần thiết để thực hiện được vai trò một cán bộ kế toán tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Cụ thể:
- Hiểu được những nguyên lý căn bản về kế toán, hiểu được những nội dung cơ bản về chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán;
- Hiểu biết hệ thống các văn bản pháp luật, chế độ tài chính liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp;
- Nắm vững kiến thức về chế độ kế toán, về phân tích tình hình tài chính và thực hành công tác kế toán của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Các công việc kế toán hành chính sự nghiệp có thể thực hiện như: 
- Thực hiện công tác kế toán tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Thực hiện việc thu thập, xử lý, kiểm tra, lập chứng từ, ghi chép vào sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp;
- Thu thập, phản ánh, xử lý và cung cấp thông tin tổng hợp về nguồn hình thành kinh phí và tình hình sử dụng các khoản phí, khoản thu phát sinh tại đơn vị;
- Đối chiếu, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước;
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị;
- Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới;…
- Giải quyết những vấn đề về nghiệp vụ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Phân tích, đánh giá tình hình và kết quả tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Lập dự toán kinh phí và lập báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính sự nghiệp…

Sinh viên được học với giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết, có kinh nghiệm làm kế toán ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực tế; được thực hành công việc kế toán trên phần mềm kế toán như ở các đơn vị; được thực tập tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để có kinh nghiệm làm việc ngay khi còn chưa tốt nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp: 
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí, chức danh sau:
- Kế toán viên phần hành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
- Kế toán tổng hợp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gồm:
+ Cơ quan quản lý nhà nước: Ủy ban nhân dân các cấp, Toà án nhân dân các cấp,  Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Thanh tra nhà nước, …
+ Cơ quan quản lý kinh tế như các Bộ, Sở, Phòng (Ban), các Tổng cục, các Cục thuộc các ngành: Tài chính, Thuế, Kho bạc, Công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Du lịch, Giao thông vận tải, …
+ Đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành: giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa xã hội, kinh tế;
+ Cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, …

Cơ hội phát triển nghề nghiệp:
Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ điều kiện, năng lực theo quy định, người học chuyên ngành kế toán hành chính sự nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng,…

Thứ Ba, Chuyên ngành Kế toán kiểm toán:
Đào tạo kiến thức và kỹ năng về quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, nhằm xác định mức độ trung thực, hợp lý, mức độ đáng tin cậy của các thông tin này; xác định tính hiệu quả của các hoạt động của đơn vị; đánh giá mức độ tuân thủ các quy định đã ban hành. Sinh viên được nghiên cứu một hệ thống các môn học chuyên ngành nhằm trang bị những kiến thức về lý luận và thực hành cần thiết để thực hiện được vai trò một người làm công tác kế toán kiểm toán.
Sinh viên được học với giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết, có kinh nghiệm làm kiểm toán thực tế; được thực hành công việc kiểm toán theo các tình huống mô phỏng thực tế; được thực tập tại các doanh nghiệp kiểm toán để có kinh nghiệm làm việc ngay khi còn chưa tốt nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp: 
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí, chức danh sau:
- Trợ lý kiểm toán tại các công ty công ty kiểm toán độc lập
- Kiểm soát viên nội bộ tại các doanh nghiệp
- Kế toán viên tại các doanh nghiệp.
- Kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp

Cơ hội phát triển nghề nghiệp:
Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực, điều kiện theo quy định, người học chuyên ngành kế toán kiểm toán có thể đảm nhiệm vị trí: Kiểm toán viên, Trưởng nhóm kiểm toán, Giám đốc tài chính,…

Thứ Tư, Chuyên ngành Kế toán ngân hàng:
Đào tạo kiến thức và kỹ năng về việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, và sự vận động của tài sản trong ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Sinh viên được nghiên cứu một hệ thống các môn học chuyên ngành nhằm trang bị những kiến thức về lý luận và thực hành cần thiết để thực hiện được vai trò một người làm công tác kế toán ngân hang.
Các công việc kế toán ngân hàng có thể thực hiện như: 
- Thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp: Thực hiện việc thu thập, xử lý, kiểm tra, lập chứng từ, ghi chép vào sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính của ngân hàng;
- Tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận của ngân hàng; 
- Theo dõi, quản lý các khoản tiền vay, tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng;
- Theo dõi, tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp Nhà nước;
- Lập các dự toán, ngân sách cho tương lai;…

Sinh viên được học với giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết, có kinh nghiệm làm kế toán ngân hàng thực tế; được thực hành công việc kế toán trên phần mềm kế toán như ở các ngân hàng; được thực tập tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác để có kinh nghiệm làm việc ngay khi còn chưa tốt nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí, chức danh sau:
- Kế toán viên tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính, Công ty Bảo hiểm…)
- Kiểm soát viên nội bộ tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp:
Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực, điều kiện theo qui định, người học chuyên ngành kế toán ngân hàng có thể đảm nhiệm vị trí: Kế toán trưởng ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Giám đốc tài chính,…

Đồng thời, Trình độ ngoại ngữ và tin học sinh viên đạt được sau khi hoàn thành khóa học:
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường, đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 400 hoặc tương đương TOEIC 400 theo chương trình đào tạo tiếng Anh của trường.
- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng hoặc tương đương.
Trong quá trình học, bên cạnh hoạt động chính khoá sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động được tổ chức bởi Đoàn Khoa và Liên chi hội sinh viên Khoa để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các sinh viên, giảm áp lực học tập: Rung chuông vàng kế toán, Ngày hội Khoa Kế toán, Tiếng hát sinh viên vv…. Sinh viên cũng có thể tham gia các buổi tọa đàm chuyên đề với các doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên được rèn luyện về mặt kiến thức, hình thành các kỹ năng cần thiết phục vụ nghề nghiệp trong tương lai.

td1.jpeg

td2.jpeg
Giảng viên và sinh viên tham gia tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết những thành công” với các cựu sinh viên thành đạt-Năm 2016

tdsvtd.jpeg
Sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện nhận phần thưởng trong Ngày hội truyền thống của Khoa-Năm 2016
 
hb1.jpeg
Sinh viên nhận học bổng từ các doanh nghiệp-Năm 2016

nh1.jpeg

nh2.jpeg

nh3.jpeg

nh4.jpeg
Hình ảnh vui tươi trong ngày truyền thống của Khoa Kế toán-Năm 2016

 khoaKT_sh2.jpg
Văn nghệ giao lưu ca sĩ ngày hội Khoa Kế toán
 
 khoaKT_sh3.jpg
Buổi tọa đàm về nghề nghiệp kế toán-kiểm toán 2015
Một số cựu sinh viên và nơi làm việc

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM TỐT NGHIỆP

TÊN ĐƠN VỊ LÀM VIỆC

CHỨC DANH

1

Bùi Thị Trí Tâm

2014

CTY TNHH VIỆT NHẬT ĐỨC

Chuyên viên kế toán

2

Nguyễn Thị Thanh

2014

CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THÀNH ĐẠT

Chuyên viên kế toán

3

Nguyễn Thị Mỹ Châu

2014

CTY CỔ PHẦN MASSCOM VIÊT NAM

Chuyên viên kinh doanh

4

Phạm Lan Anh

2014

CTY CỔ PHẦN JV-IT

Chuyên viên kế toán

5

TẠ THỊ GIANG

2014

CTY TNHH TM & DV MTV PENSILIA

Quản lý

6

Phạm Thị Mỹ Gương

2013

Cty TNHH Vũ Và Anh Em

Kế toán tổng hợp

7

Nguyễn Thị Nga

2013

Cty TNHH TM SX Và DV Thiết Bị Lộc Thanh

Kế toán tổng hợp

8

Trần Thị Trang

2013

Cty TNHH Phúc Gia Khang

Kế toán tổng hợp

9

Phạm Vũ Minh Thư

2013

Cty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thiên Ân

Kế toán tổng hợp.

10

Trần Xuân Vũ

2008

Cty TNHH một thành viên cây trồng TP. HCM – Số 2A41 Trần văn Giàu , ấp 2 xã Phạm Văn Hai – Huyện Bình Chánh – TP.HCM

Kế toán tổng hợp kiêm Bí Thư Đoàn Thanh niên cty.

11

Phan Thị Trang

2008

Công ty CP TM và DV CN Hoàng Gia

Kế toán trưởng

12

Trương Thị Mỹ Liên

2008

Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

Giảng viên

13

Phạm Năng Hiệp

Trước 2008

Công ty sổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.

Phó giám đốc

14

Trương Thị Xuân

Trước 2008

Sở tài chính Bình Thuận.

Phó trưởng phòng quản lý công sản giá cả

15

Nguyễn Hữu Khánh

Trước 2008

Sở tài chính Bình thuận

Phó trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

16

Nguyễn Thị Hồng

Trước 2008

Sở giáo dục tỉnh Bến Tre

Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

17

Ninh Quốc Sang

Trước 2008

Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

Kế toán trưởng

18

Nguyễn Bích Loan

Trước 2008

Ban quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận Đami, tỉnh Bình Thuận

 

 

Kế toán trưởng

Video
Liên Kết