các khóa đào tạo
TIN TỨC
Lịch thi học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 học tại cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017)
Khoa
Quản trị kinh doanh
Giới thiệu
GIỚI THIỆU 
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan được thành lập vào năm 2006. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa Quản trị kinh doanh đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. 
Khoa Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường giao:
    - Tham gia giảng dạy các môn kiến thức cơ sở, kiến thức chung của ngành Quản trị kinh doanh cho tất cả các chuyên ngành của Trường;
    - Tham gia giảng dạy các môn kiến thức chuyên sâu của ngành cho các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, chuyên ngành Quản trị Marketing và chuyên ngành Quản trị du lịch;
  - Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường và cao hơn; biên soạn tài liệu, đề cương, giáo trình các môn do Khoa phụ trách; hướng dẫn sinh viên thuộc Khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
  - Tham gia các hoạt động khác như ra đề kiểm tra, đề thi, coi thi, chấm thi, hướng dẫn thực tập, cố vấn học tập…;
  - Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.
Cơ cấu tổ chức và các chuyên ngành đào tạo do Khoa phụ trách như sau:
sdtc.JPG
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa QTKD

cndt.JPG
Sơ đồ các chuyên ngành đào tạo

Hiện nay, lực lượng giảng viên cơ hữu của Khoa gồm 20 giảng viên, trong đó có 18 thạc sĩ (trong số này có 01 giảng viên chính, 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước và 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh nước ngoài), 02 cử nhân đang chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ  và một đội ngũ giảng viên kiêm chức và thỉnh giảng có học vị tiến sĩ, thạc sĩ khá hùng hậu. Đội ngũ giảng viên của Khoa là một đội ngũ tương đối đồng đều, đoàn kết, có trình độ chuyên môn tốt, yêu nghề và tâm huyết với công tác giảng dạy. Đặc biệt, phần lớn các giảng viên của Khoa đã kinh qua công tác thực tế nên bài giảng luôn gắn liền với thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận nhanh với công việc khi ra trường.

kqtkd.JPG

image5.jpeg
Tập thể Khoa quản trị kinh doanh
  Tất cả các giảng viên của Khoa kể cả các giảng viên lớn tuổi đều tích cực tham gia các phong trào của Trường và của Khoa do Công đoàn trường phát động. Ngoài ra, Khoa còn phối hợp chặt chẻ với Đoàn trường và Đoàn Khoa để có những giải pháp và hình thức thiết thực thúc đẩy phong trào Đoàn của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh.Trong những năm qua, Công đoàn Khoa và Đoàn Khoa đều đạt danh hiệu xuất sắc, là một trong những ngọn cơ đầu của phong trào CBCNV và sinh viên của Trường.

KhoaQTKD_h8.jpg
Tập thể giảng viên của Khoa cùng hát

Liên tục từ năm học 2009-2010 đến năm học 2013-2014, Khoa Quản trị kinh doanh đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Trường, được Bộ Tài chính tặng bằng khen cùng với nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Kết quả các đợt hội giảng hàng năm, đại đa số giảng viên thuộc Khoa đều đạt loại khá trở lên, nhiều giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường. Đặc biệt, có 01 giảng viên thuộc Khoa đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2010.
KhoaQTKD_h5.jpg
Giảng viên của Khoa đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp Trường
image11.jpeg
Giảng viên Huỳnh Trị An của Khoa nhận giải thưởng 
Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. HCM năm 2010

Trong những năm qua, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh của Trường ngày càng tăng, số lượng sinh viên đang theo học các chuyên ngành của Khoa hiện là 1.159 sinh viên cao đẳng hệ chính quy. Tỷ lệ sinh viên các khoá tốt nghiệp ra trường đều đạt từ 80% trở lên. Qua khảo sát của Khoa, các sinh viên tốt nghiệp ra trường phần lớn đều có việc làm ở các công ty nhà nước, công ty nước ngoài và đặc biệt ở các đơn vị tư nhân. Một số sinh viên đã vận dụng tốt kiến thức học tại trường, mạnh dạn khởi nghiệp bằng cách mở công ty riêng cho mình. 
Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, khoa Quản trị kinh doanh đã xây dựng chiến lược phát triển Khoa theo các nội dung: số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, nội dung chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống giáo trình bài giảng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Về đội ngũ giảng viên: Khoa tiếp tục đề xuất nhà trường tuyển dụng thêm giảng viên có chất lượng để bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa trong những năm tới. Đối với đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện có, trong năm 2017 phải đảm bảo 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Ngoài ra, Khoa tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện tối đa nhằm tăng nhanh số lượng giảng viên của Khoa làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. 
Về nội dung chương trình đào tạo: Tiếp tục nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa chương trình đào tạo các chuyên ngành do Khoa phụ trách theo hướng hiện đại, thiết thực, gắn chặt với nhu cầu thực hành công việc ở các doanh nghiệp; tăng cường trang bị và huất luyện các kỹ năng cho người học, trong đó tập trung cho việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tin học và các kỹ năng mềm khác. Đặc biệt, theo chủ trương chung của nhà trường, Khoa đã xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho các sinh viên có đủ điều kiện.
Về hệ thống giáo trình, bài giảng và các học liệu khác: Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa để cập nhật những vấn đề mới cho hệ thống giáo trình các môn học do giảng viên của Khoa biên soạn trong thời gian qua; tiếp tục tổ chức biên soạn giáo trình cho các môn học còn lại; xây dựng hệ thống bài giảng phù hợp với mục tiêu của từng môn học, tạo điều kiện cho sinh viên chủ động trong việc nắm vững kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp; phối hợp chặt chẽ với ban quản lý thư viện nhà trường, đề xuất mua sắm các tài liệu tham khảo cần thiết cho các môn học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có đủ tài liệu tham khảo, tự học. Hệ thống bài giảng được bộ môn xem xét trước khi sử dụng giảng dạy cho mỗi học kỳ.
Về phương pháp giảng dạy: Đổi mới phương pháp giảng dạy là vấn đề được tập thể giảng viên của Khoa quan tâm hàng đầu. Có thể nói, toàn bộ giảng viên của Khoa đã thực sự chuyển đổi phương pháp giảng dạy từ phương pháp truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực. Phương pháp giảng dạy mới được thực hiện theo các định hướng sau:
- Đa dạng hoá các phương pháp giảng dạy một cách phù hợp;
- Giảm thời lượng thuyết giảng, tăng thời lượng hoạt động của người học;
- Tạo ra sự tương tác cao giữa thầy và trò cũng như giữa trò với nhau;
- Khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo của sinh viên, xoá bỏ lối áp đặt kiến 
thức theo kiểu giáo điều;
- Chú trọng phát triển kỹ năng và xây dựng thái độ làm việc tích cực cho sinh 
viên.
KhoaQTKD_h7-horz.jpg
Hình ảnh Cô & Trò

Về nghiên cứu khoa học: Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên mạnh, trong thời gian qua, khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức và khuyến khích tối đa hoạt động này với ý thức “thầy có nghiên cứu thì mới không lạc hậu, mới có điều kiện truyền đạt phương pháp nghiên cứu đến sinh viên là yêu cầu quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy”. Hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tham gia xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn đề cương và giáo trình cho các môn học, viết các bài báo cho nội san nhà trường, trực tiếp hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
Với những thành tích như trên, trong thời gian tới, tập thể cán bộ và giảng viên khoa Quản trị kinh doanh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác để liên tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển của nhà trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan.

Một số hình ảnh về khoa Quản trị kinh doanh

image6.jpeg

KhoaQTKD_h3.jpg
Giảng viên nữ của Khoa với hai màu áo

KhoaQTKD_h9.jpg
Chùm ảnh về ngày Hội Khoa truyền thống hàng năm

Cảm nghĩ của một số cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

THƯ THĂM “ĐẠI GIA ĐÌNH”
     Lời đầu tiên cho em được gừi lời thăm, lời xin lỗi đến Thầy-Cô của khoa vì đã lâu không “về Nhà”!
     7 năm rồi kể từ cái ngày em, một trong những đứa trẻ cùa “Đại Gia Đình” cắp hành trang bước vào đời. Có lẽ, vì mãi chạy theo cái vòng quay vô hình của cuộc sống hay vì lý do chủ quan mà em chưa thề về thăm “Gia Đình”, nơi đã che chở, dạy dỗ cho chúng em, nơi có những người Thầy- người Cô nhiệt huyết, tận tụy. Cho dù ngành học vô cùng mới mẻ và nó luôn gắn liền với vô vàng khó khăn, nhưng với cái tâm với nghề, Thầy Cô đã truyền cho chúng em những kiến thức bổ ích nhất, thiết thực nhất để giờ đây chúng em đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình và luôn tự hào vì mình là một thành viên cùa “Đại Gia Đình” Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường CĐ Tài Chính-Hải Quan!
    Chúc Khoa mình sức khỏe để thắp mãi ngọn đuốc soi đường cho thế hệ tiếp theo!
    P/S: Em sẽ cố gắng sắp xếp về thăm “ĐẠI GIA ĐÌNH” mình!
Cựu SV Thái Thị Diệu Hiền
Khoá học 2008 – 2011


svk2.jpeg
Tôi là Đào Hải Nam, cựu sinh viên Lớp C6C4, Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Chuyên ngành Marketing của Trường CĐ Tài Chính – Hải Quan. 
Cho đến nay, tôi đã tốt nghiệp được gần 7 năm, khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để có được những trải nghiệm và trưởng thành nhiều hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. 
Với định hướng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông Marketing, ngay từ khi còn là sinh viên, tôi xác định bản thân phải luôn chủ động tham gia thật nhiều hoạt động đoàn thể tại trường. Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng và trải nghiệm công việc thực tế sau khi ra trường, tôi còn tham gia công việc điều phối trong vai trò trưởng nhóm cộng tác viên Marketing cho các chiến dịch của Aptech Aprotrain và San Miguel Vietnam.
Ngay sau khi ra trường, tôi đã hoàn thành mục tiêu nỗ lực hoàn tất bậc học Đại học và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Cụ thể, tôi có 2 năm kinh nghiệm làm Chuyên viên Marketing phụ trách khu vực Mekong của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Dương. Và ở công việc hiện tại, tôi đã trải qua 4 năm kinh nghiệm trong vai trò Điều phối BP Marketing của Trường Doanh nhân PACE. 
Điều khiến tôi cảm thấy tự hào là tôi luôn tiến về phía trước và thấy được sự tiến bộ, chuyên nghiệp và trưởng thành hơn qua từng năm tháng. Để có được điều này, tôi luôn trân trọng những tháng năm “nền tảng” mà Quý thầy cô của Khoa Quản trị Kinh doanh đã mang lại cho tôi trong suốt quảng đời sinh viên.  
Tôi hy vọng trong tương lại, tôi vẫn tiếp tục vươn lên cao hơn trong định hướng nghề nghiệp của mình. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để có thể cống hiến nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn những giá trị chuyên môn mà tôi đang theo đuổi.
SV Đào Hải Nam
     Lớp C6C4  


Vài dòng cảm nhận!
svk1.jpeg
Hồi đó, khi Nó mới đăng ký vào học ở trường, vì học hệ trung cấp nên Nó cũng mặc cảm tự ti so với chúng bạn học CĐ-ĐH lắm. Nhưng cũng chính lúc vẫn còn bở ngỡ đó, Nó nhận được thật nhiều lời động viên từ các Thầy Cô trong trường, nhất là các Thầy Cô trong khoa Quản trị. Từ đó, Nó mạnh dạn tham gia các hoạt động của lớp, các phong trào của khoa – trường. Nó từ một đứa nhút nhát với chất giọng Quảng Ngãi khó nghe của mình, cứ mỗi lần phát biểu là Nó khiến cả hội trường ôm bụng cười vì không nghe được Nó nói cái gì. Rồi Nó lại nhận được sự góp ý, chia sẻ về kinh nghiệm, về kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử từ các Thầy Cô. Và giờ Nó đã có thể tự tin thể hiện “chất giọng” của mình trước mọi người mà không sợ bị cười chê. Rồi cũng nhờ những kiến thức Nó được truyền dạy tại trường, thôi thúc Nó phải học, học thêm nữa. Nó ra trường, đi làm, rồi quyết định đăng ký học thêm, và cuối cùng cũng lấy được tấm bằng đại học. 
Giờ nghĩ lại vẫn rất tự hào vì đã được bước chân vào Trường Tài Chính Hải Quan, nhận được nhiều sự chỉ dạy của các Thầy Cô. Nó nhớ lắm Thầy Chánh, nhớ lắm cái cách gọi thầy - xưng con gái mới ngọt làm sao. Rồi Nó nhớ Thầy Triều, Cô Hạnh, Cô An đã tận tình chỉ dạy chuyên ngành, cùng thầy Hải, Cô Phi, Cô Nhiễn… truyền đạt những kỹ năng sống. Nó ra trường đã rất lâu, nhưng đến tận bây giờ, những sự quan tâm mà Thầy Cô dành cho Nó chưa bao giờ vơi đi. Lâu lâu lại nhận 1 cái tin nhắn “Em làm gì rồi, có tin vui gì chưa sao không thấy báo?”. Có biết đâu Nó ấm áp và hạnh phúc biết chừng nào. 
Nói sao hết những tình cảm yêu thương của ngày ấy, mong rằng dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi nữa thì hình ảnh của Trường cùng các Thầy Cô vẫn còn đọng lại trong mỗi người sinh viên đã được học tại mái trường này. Cảm ơn tất cả Các Thầy Cô - những con người đã luôn hi sinh vì sự nghiệp Giáo dục, luôn thằm lặng dẫn dắt thế hệ tương lai tiến lên từ những bước đầu. Xin kính chúc tất cả Thầy Cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.
Tp. Hồ Chí Minh, 20/05/2015
Học trò cũ
Bùi Thị Nở - Lớp 31C2Ngôi trường – Khoa Quản trị – Thầy Cô – Bạn bè
svk3.jpeg
Những ngày đầu chập chững bước vào đời với một học sinh vừa rời khỏi ghế nhà trường với biết bao lựa chọn con đường đi của riêng mình. Duyên nợ.... Đó là điều đến giờ này sau năm năm rời khỏi ngôi trường Tài Chính - Hải quan tôi mới nhận ra. Cũng nhờ "duyên nợ" đó mà đưa tôi gắn bó với trường suốt những năm tháng qua.
Giờ nhìn lại tôi thật sự cảm ơn ngôi trường này đã cho tôi những kiến thức quý báu để tôi vững bước trên con đường sự nghiệp ngày hôm nay!
Vạn sự khởi đầu nan!
Tôi đặt chân bước vào trường với biết bao hy vọng với cái chuyên ngành Marketing mình đã chọn, nhưng chỉ có vẽn vẹn có 10 bạn cùng chung chí hướng và lựa chọn với tôi. 10 học sinh cho 1 lớp? 1 con số quá ít ỏi để có thể thuyết phục ban giám hiệu cho chúng tôi trở thành một lớp. Nhưng chúng tôi với chừng ấy thành viên bằng tất cả lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm của mình và sự tận tình của cô An nên chúng tôi đã biến điều khó khăn đó thành sự thật là sự ra đời của lớp C7C4 với 15 anh em thành viên. Đó là bước mở đường cho các bạn khóa sau được dễ dàng hơn với chung ngành mà tôi đã chọn.
Những thành quả ngọt!
Những gian nan ngày ấy đã qua, giờ đây mỗi lần nhà trường và khoa có những chương trình kỷ niệm tôi đều tham gia, những lần hội ngộ ấy giúp tôi nhớ lại những ký ức ngọt ngào tại ngôi trường thân yêu này. Những kiến thức mà thầy cô truyền dạy cho tôi đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và trong công việc. Nhờ những kiến thức ấy, giờ đây tôi rất tự tin để vượt qua những trở ngại mà tôi gặp phải ở công việc. Một công việc ổn định tại PKD của cty UNITED là sự cố gắng của cá nhân tôi và sự chia sẻ kinh nghiệm của các thầy cô đã giúp tôi thành công hơn trong công việc hiện tại.
Thực ra hai chữ "duyên nợ" mà tôi nói trên đây chỉ là câu nói tự thưởng cho mình khi may mắn tôi chọn lựa Ngành Marketing tại khoa quản trị của trường Tài Chính - Hải quan. Từ ngôi trường này đi ra mang theo những hành trang được thầy cô tận tình chỉ dạy đã giúp tôi tự tin liên thông học lên cao hơn. Trong sâu thẳm trái tim tôi luôn mang nặng hai chữ cảm ơn với thầy cô ở ngôi trường này. Tôi cầu chúc cho sức khỏe của các thầy cô để có thể đưa thêm thật nhiều những con đò qua sông mang nhiều thành công mới. 
Nguyễn Quốc Kiệt
Lớp C7C4


Liên hệ: ĐT: (08) 62 805 107
Fax:(08) 37 307 567
E-Mail: kqtkinhdoanh@tchq.edu.vn.
Video

Liên Kết