các khóa đào tạo
TIN TỨC
Điều chỉnh Thời Khóa Biểu HK1_2017-2018 khóa C17Q3 (CLC) tại Cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Lịch thi học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 học tại cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102
Khoa
Kinh doanh quốc tế
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ

Khoa Kinh doanh Quốc tế của Trường Cao Đẳng tài chính _ Hải quan tiền thân là Khoa Kiểm tra giám sát và thuế hải quan của Trường Cao đẳng Hải quan trước đây. Sau khi thành lập trường cao đẳng Tài chính - Hải quan Khoa được đổi tên thành khoa Kinh doanh Quốc tế.
kKDQT.JPG
Tập thể giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế
1- Hoạt động đào tạo:
Kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay khoa đã đào tạo trên 6.000 ngàn sinh viên ra trường. Hàng năm số lượng sinh viên đăng ký vào khoa tăng dần đều, số lượng đang theo học hiện hay là hơn 1300 sinh viên. Khoa đào tạo Ngành kinh doanh thương mại chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu. Sinh viên học tại khoa Kinh doanh quốc tế sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và nghiệp vụ hải quan sau khi tốt nghiệp. Năm 2015 lần đầu tiên nhà trường triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao, khoa Kinh doanh quốc tế có 4 lớp với 200 sinh viên, phòng học trang thiết bị hiện đại, học với giáo viên nước ngoài, tiếp cận thực tế doanh nghiệp ngay khi còn ngồi trên giảng đường.
Chương trình đào tạo của Khoa linh hoạt, gắn lý thuyết với thực tế, lấy người học làm trung tâm với mục đích giúp người học phát huy khả năng và kỹ năng. Nguồn sách, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đa dạng, phong phú tại thư viện trường. Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập. Các môn học chuyên ngành của Khoa có tài liệu, chứng từ mang tính thực tiễn cao, chú trọng khả năng thực hành cho sinh viên, bên cạnh đào tạo về chuyên môn việc đào tạo kiến thức Tiếng Anh là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, vì vậy trong trường trình đào tạo số lượng tiết học Tiếng Anh về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành chiếm một số lượng lớn . Yêu cầu về chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Khoa tiến đến Toeic 450
Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp đa số tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo và được đánh giá cao tại các Đơn vị hải quan, các Công ty xuất nhập khẩu, Ngân hàng, các Công ty nước ngoài, các Hãng tàu, đại lý giao nhận…
Phương châm đào tạo của Khoa là: Gắn việc học lý thuyết với các vấn đề thực tế, bên cạnh việc chú trọng kiến thức chuyên môn là phát triển các yếu tố hỗ trợ như kỹ năng sống, trình độ ngoại ngữ. Mục tiêu đào tạo là giúp sinh viên sau khi ra trường có thể tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề và đam mê, tự tin với kiến thức chuyên môn và các kỹ năng đã có.

2 -Đội ngũ giảng viên: 
Khoa gồm 12 giảng viên cơ hữu và nhiều giảng viên thỉnh giảng, với hơn 80% trình độ thạc sỹ, có 2 nghiên cứu sinh.
Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tận tâm, giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, đã và đang làm các công việc thực tế ở các doanh nghiệp trong ngoài nước, các Chi cục hải quan. Do đó giảng viên vừa có kiến thức chuyên môn, vừa am hiểu thực tế nên hiệu quả giảng dạy rất cao.
Hằng tháng các giảng viên trong khoa thường xuyên tổ chức các buổi họp chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy. Một số buổi có mời các giảng viên, các doanh nhân tham gia để nâng cao hiệu quả. Khoa tạo điều kiện cho các giảng viên tham dự các khóa học, các buổi hội thảo chuyên môn do các Trường đại học, các tổ chức giáo dục uy tín chủ trì.
Định kỳ mỗi học kỳ giảng viên trong khoa đi thực tế tại các Chi cục hải quan, Doanh nghiệp, Công ty giao nhận, Cảng biển để cập nhật kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

3-Hoạt động khác
- Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc thực tế doanh nghiệp, sau đó báo cáo thuyết trình theo từng nội dung chuyên đề để sinh viên hình dung được thực tế công việc, từ đó khi ra trường sinh viên không có khó khăn khi tiếp cận với các nghiệp vụ thực tế tại các Công ty. Tham gia vào hoạt động giao lưu với doanh nghiệp, với cựu sinh viên. Từ đó giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm thực tế, tạo tiền đề cho việc tiếp xúc nghề nghiệp sau này.
- Sinh viên thường xuyên được học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ để phục vụ công việc sau này. Một số môn học có tài liệu tiếng Anh, chứng từ thực tế tiếng Anh để sinh viên tham khảo và thực hành.
- Sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động giao lưu của Đoàn khoa để học tập, nâng cao kỹ năng giao tiếp xã hội: các CLB đội nhóm như đội Công tác xã hội, Đội văn nghệ tiếp lửa, các hoạt động như ngày hội truyền thống khoa, giao lưu các khóa hằng năm nhằm thắt chặt sự đoàn kết, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ sinh viên.

shoat_KKDQT.jpeg
Ngày hội truyền thống Khoa Kinh doanh Quốc tế

Video

Liên Kết