các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016) Thông báo ngày hội tuyển dụng và không tổ chức gặp mặt SV dân tộc thiểu số Tỉnh ĐắkNông Thông báo Thu BHYT năm học 2016-2017 - Đợt 2 Lịch bảo vệ học phần đồ án, học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình CLC) Lịch thi học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình chất lượng cao) Thông báo đưa đón CB coi thi và làm việc các ngày 02,03,05,06 Thông báo Chuyển địa điểm học của khóa C15, C16 (chương trình đại trà) Lịch thi học kỳ 1, Nh16-17 khóa C14,C15,C16 (đại trà) Thông báo điều chỉnh thời gian học lại tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền HP, KTX lần cuối và Danh sách sinh viên phải nộp HP và KTX kèm theo Lịch học lại học phần TOEIC 300, HK1, NH 2016-2017, Khóa C14 (đại trà)
Khoa
Kinh doanh quốc tế
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ

Khoa Kinh doanh Quốc tế của Trường Cao Đẳng tài chính _ Hải quan tiền thân là Khoa Kiểm tra giám sát và thuế hải quan của Trường Cao đẳng Hải quan trước đây. Sau khi thành lập trường cao đẳng Tài chính - Hải quan Khoa được đổi tên thành khoa Kinh doanh Quốc tế.
kKDQT.JPG
Tập thể giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế
1- Hoạt động đào tạo:
Kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay khoa đã đào tạo trên 6.000 ngàn sinh viên ra trường. Hàng năm số lượng sinh viên đăng ký vào khoa tăng dần đều, số lượng đang theo học hiện hay là hơn 1300 sinh viên. Khoa đào tạo Ngành kinh doanh thương mại chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu. Sinh viên học tại khoa Kinh doanh quốc tế sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và nghiệp vụ hải quan sau khi tốt nghiệp. Năm 2015 lần đầu tiên nhà trường triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao, khoa Kinh doanh quốc tế có 4 lớp với 200 sinh viên, phòng học trang thiết bị hiện đại, học với giáo viên nước ngoài, tiếp cận thực tế doanh nghiệp ngay khi còn ngồi trên giảng đường.
Chương trình đào tạo của Khoa linh hoạt, gắn lý thuyết với thực tế, lấy người học làm trung tâm với mục đích giúp người học phát huy khả năng và kỹ năng. Nguồn sách, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đa dạng, phong phú tại thư viện trường. Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập. Các môn học chuyên ngành của Khoa có tài liệu, chứng từ mang tính thực tiễn cao, chú trọng khả năng thực hành cho sinh viên, bên cạnh đào tạo về chuyên môn việc đào tạo kiến thức Tiếng Anh là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, vì vậy trong trường trình đào tạo số lượng tiết học Tiếng Anh về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành chiếm một số lượng lớn . Yêu cầu về chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Khoa tiến đến Toeic 450
Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp đa số tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo và được đánh giá cao tại các Đơn vị hải quan, các Công ty xuất nhập khẩu, Ngân hàng, các Công ty nước ngoài, các Hãng tàu, đại lý giao nhận…
Phương châm đào tạo của Khoa là: Gắn việc học lý thuyết với các vấn đề thực tế, bên cạnh việc chú trọng kiến thức chuyên môn là phát triển các yếu tố hỗ trợ như kỹ năng sống, trình độ ngoại ngữ. Mục tiêu đào tạo là giúp sinh viên sau khi ra trường có thể tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề và đam mê, tự tin với kiến thức chuyên môn và các kỹ năng đã có.

2 -Đội ngũ giảng viên: 
Khoa gồm 12 giảng viên cơ hữu và nhiều giảng viên thỉnh giảng, với hơn 80% trình độ thạc sỹ, có 2 nghiên cứu sinh.
Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tận tâm, giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, đã và đang làm các công việc thực tế ở các doanh nghiệp trong ngoài nước, các Chi cục hải quan. Do đó giảng viên vừa có kiến thức chuyên môn, vừa am hiểu thực tế nên hiệu quả giảng dạy rất cao.
Hằng tháng các giảng viên trong khoa thường xuyên tổ chức các buổi họp chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy. Một số buổi có mời các giảng viên, các doanh nhân tham gia để nâng cao hiệu quả. Khoa tạo điều kiện cho các giảng viên tham dự các khóa học, các buổi hội thảo chuyên môn do các Trường đại học, các tổ chức giáo dục uy tín chủ trì.
Định kỳ mỗi học kỳ giảng viên trong khoa đi thực tế tại các Chi cục hải quan, Doanh nghiệp, Công ty giao nhận, Cảng biển để cập nhật kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

3-Hoạt động khác
- Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc thực tế doanh nghiệp, sau đó báo cáo thuyết trình theo từng nội dung chuyên đề để sinh viên hình dung được thực tế công việc, từ đó khi ra trường sinh viên không có khó khăn khi tiếp cận với các nghiệp vụ thực tế tại các Công ty. Tham gia vào hoạt động giao lưu với doanh nghiệp, với cựu sinh viên. Từ đó giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm thực tế, tạo tiền đề cho việc tiếp xúc nghề nghiệp sau này.
- Sinh viên thường xuyên được học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ để phục vụ công việc sau này. Một số môn học có tài liệu tiếng Anh, chứng từ thực tế tiếng Anh để sinh viên tham khảo và thực hành.
- Sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động giao lưu của Đoàn khoa để học tập, nâng cao kỹ năng giao tiếp xã hội: các CLB đội nhóm như đội Công tác xã hội, Đội văn nghệ tiếp lửa, các hoạt động như ngày hội truyền thống khoa, giao lưu các khóa hằng năm nhằm thắt chặt sự đoàn kết, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ sinh viên.

shoat_KKDQT.jpeg
Ngày hội truyền thống Khoa Kinh doanh Quốc tế

Video
Liên Kết