các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016) Thông báo ngày hội tuyển dụng và không tổ chức gặp mặt SV dân tộc thiểu số Tỉnh ĐắkNông Thông báo Thu BHYT năm học 2016-2017 - Đợt 2 Lịch bảo vệ học phần đồ án, học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình CLC) Lịch thi học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình chất lượng cao) Thông báo đưa đón CB coi thi và làm việc các ngày 02,03,05,06 Thông báo Chuyển địa điểm học của khóa C15, C16 (chương trình đại trà) Lịch thi học kỳ 1, Nh16-17 khóa C14,C15,C16 (đại trà) Thông báo điều chỉnh thời gian học lại tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền HP, KTX lần cuối và Danh sách sinh viên phải nộp HP và KTX kèm theo Lịch học lại học phần TOEIC 300, HK1, NH 2016-2017, Khóa C14 (đại trà) Danh sách Sinh viên C15 đạt danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 4, 5 ) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy HK1, Nh2016-2017 tại Cơ sở 1 Thông báo Về thời gian và lộ trình đưa đón quý Thầy, Cô dự Lễ 20-11 Thông báo về việc mời dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2016) Thông báo về việc thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2016 – 2017 đối với SV khóa C14, C15, C16 Thông báo tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2016 – 2017 của SV khóa C14,C16 Lịch học lại Khóa C15Q1 (chất lượng cao) Học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo và danh sách nộp tiền Kí túc xá HK1 năm học 2016-2017 Thông báo về việc nhận chứng chỉ GDTC khóa C14 Thông báo chiều sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm(Chuyên đề 1, 2) Thông báo mở lớp Tiếng Anh TOEIC 300 cho khóa C14, HK1-NH 2016-2017 Kế hoạch thi đấu bóng đá nam, nữ nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(thay đổi) Danh sách thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 05/11/2016 Danh sách Sinh viên C14 bị buộc thôi học Thông báo thu tiền học phí HK1 năm học 2016-2017 (những sinh viên chưa nộp tiền)
Khoa
Bộ môn cơ sở
Giới thiệu
1/Giới thiệu:
Bộ môn Cơ sở được thành lập từ 01/2001 (tiền thân là Bộ môn Cơ bản). 15 năm hình thành và phát triển, Bộ môn đã góp phần rất lớn trong hoạt động đào tạo của nhà trường, cung ứng cho xã hội hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp có chất lượng tốt. Cụ thể, Bộ môn cơ sở là đơn vị phụ trách giảng dạy các nhóm môn học cơ bản về Luật và Giáo dục thể chất, tạo nền tảng kiến thức nền giúp sinh viên vừa am hiểu những kiến thức chung của xã hội, vừa có cơ sở vững chắc nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu thuộc ngành đào tạo của các Khoa.
Bộ môn Cơ sở là đơn vị trực thuộc Trường phụ trách các môn học thuộc 2 nhóm: các môn Luật (8 môn gồm: Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Nghiệp vụ Hành chính văn phòng, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh doanh, Luật Hải Quan, Pháp luật du lịch) và Giáo dục thể chất. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn đều là những người có trình độ cao, được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành giảng dạy, thường xuyên nghiên cứu và nâng cao trình độ. Các giảng viên luôn chú trọng công tác giảng dạy nhằm tạo ra những thế hệ sinh viên có kiến thức tốt cho xã hội.
Bên cạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Bộ môn Cơ sở còn là đơn vị giúp Ban giám hiệu trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên, nhằm góp phần đưa những chính sách, chủ trương, pháp luật của nhà nước đến tập thể viên chức sinh viên của Trường.

bmcs.JPG
Tập thể giảng viên Bộ môn Cơ sở
2/Thành tích
Bộ môn Cơ sở đã nhận nhiều Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.
3/Nhân sự Bộ môn
Số lượng giảng viên trong Bộ môn: 8 giảng viên (đều là Thạc sĩ). Trong đó,  lãnh đạo Bộ môn: 03 người (01 Trưởng Bộ môn và 02 Phó Bộ môn).

4/Chức năng và nhiệm vụ được giao:
+ Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc các môn về Pháp luật, Giáo dục thể chất.
+ Nhiệm vụ được giao:
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy;
- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, đề cương chi tiết, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; thực hành.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Bộ môn;
- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần theo kế hoạch chung của trường;
- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Bộ môn;
- Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế;
- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên;
- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo;

5/ Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Văn Phòng Bộ môn Cơ sở – B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 62 805 100
Fax: (08) 37 307 567
E-Mail: bmcs@tchq.edu.vn. 

6/ Một số hoạt động chuyên môn của Bộ môn Cơ sở trong năm học 2015- 2016:
- Tọa đàm chuyên đề về Luật phá sản – tháng 8/2015.
- Tọa đàm chuyên đề về Luật doanh nghiệp – tháng 8/2015.
- Tọa đàm chuyên đề về Bộ luật Tố tụng dân sự - tháng 2/2016
- Tọa đàm chuyên đề về chế định pháp luật thừa kế - tháng 6/2016.

7/ Một số hình ảnh Bộ môn:

image1.JPG

image2.JPG
Sinh hoạt chuyên môn

image3.JPG
Tham gia văn nghệ

DSC_0741.JPG
Giảng viên Bộ môn cơ sở tham gia hội thao


Video
Liên Kết