các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Điểm NCKH C14 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 5/2017 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 2 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 3 Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo hoãn tổ chức đấu thầu bãi xe cơ sở 1 Thông báo về việc Đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Lịch thi học kỳ II (2016-2017) sinh viên C15Q1 học lại cùng C16Q2 Thông báo tuyển sinh 2017 Thông báo tổ chức lớp ôn thị chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Thông báo đấu thầu gữi xe cơ sở 1 Thông báo về việc thi HK II năm học 2016 - 2017 Danh sách học phần dự kiến mở trong HK phụ_NH 2016-2017 cho các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Lịch thi Tiếng anh tăng cường C14,C15,C16 (đại trà) tháng 5/2017 Lịch học lại Ứng dụng MS Excel trong QTKD của C14 học lại, HK2_1617 Danh sach SV đăng ký, Giảng viên hướng dẫn làm khóa luận_Khóa C14 Thông báo đăng ký Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp_Khóa C14 Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 6 Thông báo học chuyên đề " Phòng chống tác hại của thuốc lá" Thông báo điều chỉnh phòng học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, HK2_NH 2016-2017 Lịch bảo vệ học phần Đồ án C16 (chất lượng cao) Kết quả đăng ký học phần bổ sung, thay thế khóa luận của khóa C14, HK2_2016-2017 Thông báo hủy và chuyển nhóm học phần không mở lớp của khóa C14 học bổ sung, thay thế HK2_1617 Điều chỉnh Thời Khóa Biểu học phần bổ sung, thay thế của Khóa C14, HK2_1617 (12/5/2017) Lịch thi học kỳ II (2016 - 2017) khóa C16 (chất lượng cao) Lịch bảo vệ học phần Kiến tập doanh nghiệp C15 (chất lượng cao) Lịch thi học kỳ II (2016-2017) khóa C15 (chất lượng cao) Thông báo hủy nhóm học phần Học lại dành cho C14 học lại HK2_2016-2017 Danh sách phòng thi Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 13 tháng 5 năm 2017 Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đăng ký môn học, khóa C15 (đại trà) Danh sách sinh viên khóa 14 đăng ký học lại, học cải thiện_tháng 5/2017 Thông báo bảng điểm tiếng Anh tăng cường đợt 1-2017 Thông báo về việc Tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường đợt 2 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan K101 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017
Khoa
Bộ môn ngoại ngữ
Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2017

 

Kính gửi:    -    Ban giám Hiêu

-         Các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ - TCHQ ngày 22/12/2016 của Hiệu Trưởng cao đẳng Tài chính Hải quan về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2017.

Ban kiểm kê Tài sản xin thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I/ Phân công trách nhiệm trong công tác kiểm kê năm 2016:

1.  Ông Phan đình nguyên - Phó hiệu trưởng – Trưởng ban- phụ trách chung.

2.  Ông Nguyễn Văn Sậu – Trưởng phòng QTTB – Phó trưởng ban – phụ trách công tác kiểm kê tài sản thực tế;

3.  Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Phòng TCKT – Phó trưởng ban phụ trách công tác kiểm kê,tổng hợp số liệu tài sản theo sổ sách kế toán và Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

4.  Ông Nguyễn Phương Nam – Phó phòng TCKT  (Hỗ trợ ) công tác tổng hợp, đối chiếu sổ sách kế toán, Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

5.  Ông Nguyễn Văn Chiến P.QTTB – Ủy viên –Phát hành các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm kê tài sản;

6.  Bà Mai Thanh Hương P.TCKT - Ủy viên – Thu các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm tài sản nhập số liệu theo phần mền quản lý tài sản.

8.  Các ông :Ông Trần Văn Tình; Vương Cẩm Quế; Nguyễn Chí Đạt Phòng CNTT&TV; Nguyễn Văn Nghĩa P QTTB; Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung P.TCKT; hỗ trợ công tác kiểm kê khi Ban kiểm kê có yêu cầu.

II./ Thời gian thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017: 

+ Ngày 05/01/2017  họp Ban kiểm kê, phân công công tác cho các thành viên trong Ban kiểm kê, Lên kế hoạch kiểm kê, chuẩn bị ấn chỉ các tài liệu kiểm kê. Thông báo kiểm kê

+ Từ ngày: 9/01 – 19/02 triển khai các công tác chuẩn bị cho kiểm kê, Thông báo kiểm kê, Lập các mẫu biểu, bảng kê tài sản cho các đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản. Đăng các mẫu biểu lên Website của Trường để các đơn vị các nhân tự Download các biểu mẫu kiểm kê 2017)

+ Ngày 16/01  – 26/01  thu lại các Bảng kê Tài sản từ các đơn vị cá nhân sử dụng tài sản tổng hợp rà soát. (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện)

+ Ngày 13/02 – 17/2 kiểm kê Tài sản thực tế tại cơ sở 2 dán tem tài sản (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện Anh Nghĩa, Anh Đạt hỗ trợ)

+ Ngày 20/2 -  24/2 kiểm kê tài sản tại các Khoa Tài chính, Kế toán, Hệ thống TTQL, Khoa Quản trị kinh doanh, Lý Luận chính trị, Kinh doanh quốc tế, Bộ môn NN, Bộ môn cơ sở VP Đoàn TN dán tem tài sản. (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện)

+ Ngày 27/02 – 07/3 kiểm kê các Phòng Máy tính cơ sở 1 (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện A Tình, A Quế Hỗ trợ)

+ Ngày 10/3 - 14/3 kiểm kê tài sản KTX  và Phòng QL KTX (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện).

+ Ngày 17/3 – 21/3 kiểm kê LH Giảng đường (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện Anh Điệp hỗ trợ)

+ Ngày 24/3– 28/3 kiểm kê tài sản tại các Phòng 04; Phòng Kế toán, TCHC, P.NCKH&HTQT; P. QTTB, Trung tâm NN, Phòng CT HSSV, Phòng làm việc BGH, Phòng Khảo thí, Phòng Hiệu trưởng , Phòng 106, Phòng 101, Phòng làm việc Quản lý đào tạo, CNTT và Thư viện.

+ Ngày 03/4/ -  14/4 Tổng hợp, Kiểm tra rà soát đối chiếu tài sản.

+ Ngày 17/4  – 21/4 Tổng hợp số liệu kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế

III/ Công tác xử lý sau kiểm kê:

+ Ngày 25/4/2017  họp Ban kiểm kê báo cáo kết quả kiểm kê và phương án xử lý, kế hoạch thanh lý tài sản.

+ Ngày 28/4.Tổng hợp, lập báo cáo số liệu kiểm kê trình Hiệu trưởng phê duyệt và truyền số liệu kiểm kê Kết thúc kế hoạch kiểm kê 2017.

Ban kiêm kê tài sản năm 2017 đề nghị các đơn vị cá nhân phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm kê.

Tải mẫu kiểm kê tại đây!!

Liên Kết