các khóa đào tạo
TIN TỨC
Ngày hội truyền thống Khoa Kế toán 2017 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Lịch học các môn học lại (dự kiến) dành cho Khóa C14 Học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016)
Khoa
Bộ môn ngoại ngữ
Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2017

 

Kính gửi:    -    Ban giám Hiêu

-         Các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ - TCHQ ngày 22/12/2016 của Hiệu Trưởng cao đẳng Tài chính Hải quan về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2017.

Ban kiểm kê Tài sản xin thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I/ Phân công trách nhiệm trong công tác kiểm kê năm 2016:

1.  Ông Phan đình nguyên - Phó hiệu trưởng – Trưởng ban- phụ trách chung.

2.  Ông Nguyễn Văn Sậu – Trưởng phòng QTTB – Phó trưởng ban – phụ trách công tác kiểm kê tài sản thực tế;

3.  Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Phòng TCKT – Phó trưởng ban phụ trách công tác kiểm kê,tổng hợp số liệu tài sản theo sổ sách kế toán và Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

4.  Ông Nguyễn Phương Nam – Phó phòng TCKT  (Hỗ trợ ) công tác tổng hợp, đối chiếu sổ sách kế toán, Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

5.  Ông Nguyễn Văn Chiến P.QTTB – Ủy viên –Phát hành các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm kê tài sản;

6.  Bà Mai Thanh Hương P.TCKT - Ủy viên – Thu các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm tài sản nhập số liệu theo phần mền quản lý tài sản.

8.  Các ông :Ông Trần Văn Tình; Vương Cẩm Quế; Nguyễn Chí Đạt Phòng CNTT&TV; Nguyễn Văn Nghĩa P QTTB; Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung P.TCKT; hỗ trợ công tác kiểm kê khi Ban kiểm kê có yêu cầu.

II./ Thời gian thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017: 

+ Ngày 05/01/2017  họp Ban kiểm kê, phân công công tác cho các thành viên trong Ban kiểm kê, Lên kế hoạch kiểm kê, chuẩn bị ấn chỉ các tài liệu kiểm kê. Thông báo kiểm kê

+ Từ ngày: 9/01 – 19/02 triển khai các công tác chuẩn bị cho kiểm kê, Thông báo kiểm kê, Lập các mẫu biểu, bảng kê tài sản cho các đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản. Đăng các mẫu biểu lên Website của Trường để các đơn vị các nhân tự Download các biểu mẫu kiểm kê 2017)

+ Ngày 16/01  – 26/01  thu lại các Bảng kê Tài sản từ các đơn vị cá nhân sử dụng tài sản tổng hợp rà soát. (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện)

+ Ngày 13/02 – 17/2 kiểm kê Tài sản thực tế tại cơ sở 2 dán tem tài sản (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện Anh Nghĩa, Anh Đạt hỗ trợ)

+ Ngày 20/2 -  24/2 kiểm kê tài sản tại các Khoa Tài chính, Kế toán, Hệ thống TTQL, Khoa Quản trị kinh doanh, Lý Luận chính trị, Kinh doanh quốc tế, Bộ môn NN, Bộ môn cơ sở VP Đoàn TN dán tem tài sản. (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện)

+ Ngày 27/02 – 07/3 kiểm kê các Phòng Máy tính cơ sở 1 (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện A Tình, A Quế Hỗ trợ)

+ Ngày 10/3 - 14/3 kiểm kê tài sản KTX  và Phòng QL KTX (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện).

+ Ngày 17/3 – 21/3 kiểm kê LH Giảng đường (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện Anh Điệp hỗ trợ)

+ Ngày 24/3– 28/3 kiểm kê tài sản tại các Phòng 04; Phòng Kế toán, TCHC, P.NCKH&HTQT; P. QTTB, Trung tâm NN, Phòng CT HSSV, Phòng làm việc BGH, Phòng Khảo thí, Phòng Hiệu trưởng , Phòng 106, Phòng 101, Phòng làm việc Quản lý đào tạo, CNTT và Thư viện.

+ Ngày 03/4/ -  14/4 Tổng hợp, Kiểm tra rà soát đối chiếu tài sản.

+ Ngày 17/4  – 21/4 Tổng hợp số liệu kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế

III/ Công tác xử lý sau kiểm kê:

+ Ngày 25/4/2017  họp Ban kiểm kê báo cáo kết quả kiểm kê và phương án xử lý, kế hoạch thanh lý tài sản.

+ Ngày 28/4.Tổng hợp, lập báo cáo số liệu kiểm kê trình Hiệu trưởng phê duyệt và truyền số liệu kiểm kê Kết thúc kế hoạch kiểm kê 2017.

Ban kiêm kê tài sản năm 2017 đề nghị các đơn vị cá nhân phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm kê.

Tải mẫu kiểm kê tại đây!!

Video
Liên Kết