các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Thông báo nộp bảo hiểm y tế Quý IV năm 2017 đối với sinh viên khóa C17 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017)
Khoa
Bộ môn ngoại ngữ
Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2017

 

Kính gửi:    -    Ban giám Hiêu

-         Các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ - TCHQ ngày 22/12/2016 của Hiệu Trưởng cao đẳng Tài chính Hải quan về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2017.

Ban kiểm kê Tài sản xin thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I/ Phân công trách nhiệm trong công tác kiểm kê năm 2016:

1.  Ông Phan đình nguyên - Phó hiệu trưởng – Trưởng ban- phụ trách chung.

2.  Ông Nguyễn Văn Sậu – Trưởng phòng QTTB – Phó trưởng ban – phụ trách công tác kiểm kê tài sản thực tế;

3.  Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Phòng TCKT – Phó trưởng ban phụ trách công tác kiểm kê,tổng hợp số liệu tài sản theo sổ sách kế toán và Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

4.  Ông Nguyễn Phương Nam – Phó phòng TCKT  (Hỗ trợ ) công tác tổng hợp, đối chiếu sổ sách kế toán, Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

5.  Ông Nguyễn Văn Chiến P.QTTB – Ủy viên –Phát hành các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm kê tài sản;

6.  Bà Mai Thanh Hương P.TCKT - Ủy viên – Thu các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm tài sản nhập số liệu theo phần mền quản lý tài sản.

8.  Các ông :Ông Trần Văn Tình; Vương Cẩm Quế; Nguyễn Chí Đạt Phòng CNTT&TV; Nguyễn Văn Nghĩa P QTTB; Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung P.TCKT; hỗ trợ công tác kiểm kê khi Ban kiểm kê có yêu cầu.

II./ Thời gian thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017: 

+ Ngày 05/01/2017  họp Ban kiểm kê, phân công công tác cho các thành viên trong Ban kiểm kê, Lên kế hoạch kiểm kê, chuẩn bị ấn chỉ các tài liệu kiểm kê. Thông báo kiểm kê

+ Từ ngày: 9/01 – 19/02 triển khai các công tác chuẩn bị cho kiểm kê, Thông báo kiểm kê, Lập các mẫu biểu, bảng kê tài sản cho các đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản. Đăng các mẫu biểu lên Website của Trường để các đơn vị các nhân tự Download các biểu mẫu kiểm kê 2017)

+ Ngày 16/01  – 26/01  thu lại các Bảng kê Tài sản từ các đơn vị cá nhân sử dụng tài sản tổng hợp rà soát. (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện)

+ Ngày 13/02 – 17/2 kiểm kê Tài sản thực tế tại cơ sở 2 dán tem tài sản (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện Anh Nghĩa, Anh Đạt hỗ trợ)

+ Ngày 20/2 -  24/2 kiểm kê tài sản tại các Khoa Tài chính, Kế toán, Hệ thống TTQL, Khoa Quản trị kinh doanh, Lý Luận chính trị, Kinh doanh quốc tế, Bộ môn NN, Bộ môn cơ sở VP Đoàn TN dán tem tài sản. (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện)

+ Ngày 27/02 – 07/3 kiểm kê các Phòng Máy tính cơ sở 1 (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện A Tình, A Quế Hỗ trợ)

+ Ngày 10/3 - 14/3 kiểm kê tài sản KTX  và Phòng QL KTX (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện).

+ Ngày 17/3 – 21/3 kiểm kê LH Giảng đường (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện Anh Điệp hỗ trợ)

+ Ngày 24/3– 28/3 kiểm kê tài sản tại các Phòng 04; Phòng Kế toán, TCHC, P.NCKH&HTQT; P. QTTB, Trung tâm NN, Phòng CT HSSV, Phòng làm việc BGH, Phòng Khảo thí, Phòng Hiệu trưởng , Phòng 106, Phòng 101, Phòng làm việc Quản lý đào tạo, CNTT và Thư viện.

+ Ngày 03/4/ -  14/4 Tổng hợp, Kiểm tra rà soát đối chiếu tài sản.

+ Ngày 17/4  – 21/4 Tổng hợp số liệu kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế

III/ Công tác xử lý sau kiểm kê:

+ Ngày 25/4/2017  họp Ban kiểm kê báo cáo kết quả kiểm kê và phương án xử lý, kế hoạch thanh lý tài sản.

+ Ngày 28/4.Tổng hợp, lập báo cáo số liệu kiểm kê trình Hiệu trưởng phê duyệt và truyền số liệu kiểm kê Kết thúc kế hoạch kiểm kê 2017.

Ban kiêm kê tài sản năm 2017 đề nghị các đơn vị cá nhân phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm kê.

Tải mẫu kiểm kê tại đây!!

Video

Liên Kết