các khóa đào tạo
TIN TỨC
Điều chỉnh Thời Khóa Biểu HK1_2017-2018 khóa C17Q3 (CLC) tại Cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Lịch thi học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 học tại cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102
Khoa
Hệ thống thông tin QL
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Ngành Hệ thống thông tin quản lý đào tạo các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO. Chức năng của Khoa đào tạo ra các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: Quản trị - quản lý và HTTT. HTTTQL sẽ giúp doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc đầu tư vào con người, thiết bị, qui trình nghiệp vụ, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua hệ thống kỹ thuật. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của HTTT nên ngành HTTTQL đóng vai trò quan trọng và nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng lớn. 
Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận các công việc sau trong các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp như: Thiết kế và quản lý hệ thống thông tin kinh tế, Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị mạng, Quản trị website, Thiết kế website thương mại điện tử, Lập trình viên các ứng dụng quản lý, Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn khách hàng trong thương mại điện tử, giáo dục điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS).
Nhu cầu thực tiễn về đào tạo các cử nhân có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng bức thiết. Đặc biệt là trong thời đại bùng nỗ thông tin hiện nay, nhu cầu xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin máy tính tại Việt Nam. 
Khoa Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) là một trong năm khoa thuộc hệ thống đào tạo của trường CĐ Tài Chính-Hải Quan, Khoa đã hình thành từ những ngày đầu thành lập trường và liên tục phát triển từ đó đến nay. Khoa hiện có 20 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 1 cử nhân có chuyên môn sâu cùng với kinh nghiệm thực tiễn, yêu nghề, nhiệt huyết.

kHTTT.JPG
 Tập thể giảng viên Khoa HTTTQL
Cơ sở vật chất hỗ trợ việc giảng dạy gồm nhiều phòng trang bị máy tính hiện đại, cấu hình cao, được nâng cấp thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc học các môn tin học. Việc dạy và học các môn chuyên ngành của Khoa đa số được thực hiện trực tiếp trên phòng máy giúp sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Song song với chương trình học tập, Đoàn thanh niên &Hội sinh viên Khoa HTTTQL có nhiều hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa sinh viên các khóa đồng thời giúp sinh viên giảm áp lực học tập trên giảng đường qua việc tổ chức hội thảo “Kĩ năng mềm cho sinh viên”, chương trình “Hội ngộ MIS”, chương trình “Khóa trước rước Khóa sau”,chương trình dã ngoại, chuyên đề“Định hướng nghề nghiệp”, chuyên đề “Phương pháp học tập cho sinh viên ngành HTTTQL”, cuộc thi “Ai Nhanh Hơn”, cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng”.

image2.jpeg   

image3.jpeg

image4.jpeg
Học tập và sinh hoạt chuyên đề Khoa HTTTQL

image5.jpeg

image7.jpeg

image6.jpeg

Sinh hoạt hội thảo kỹ năng và  Hội thi các chủ đề Tin học của Khoa HTTTQL
 
  
image8.jpeg

image9.jpeg

image10.jpeg
Sinh hoạt ngoại khóa Khoa HTTTQL
Các sinh viên sau khi ra trường với kết quả học tập khá trở lên đã dễ dàng kiếm được việc làm ở các doanh nghiệp, đáp ứng được nhiều công việc khác nhau. Thậm chí các bạn sinh viên giỏi đã được nhận vào làm ngay cả khi chưa tốt nghiệp.  

Một số thông tin, hình ảnh cựu sinh viên

image11.jpeg
 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thừa (Khóa 2010)

 Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Tốc Độ Việt

 Chức vụ: quản lý nhóm

 Công việc: Lập trình Web

 Họ tên: Cao Ngọc Khánh (Khóa 2010)
 Công ty: Công ty TNHH TM & DV NINA (Thiết kế Web)
 Chức vụ: Phó phòng Kinh doanh
 Công việc: quản lý bộ phận kinh doanh Web
 image12.jpeg Họ tên: Đỗ Hồng Thủy (Khóa 2011)
 Công ty: Công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: triển khai dự án & viết phần mềm
image13.jpeg
 Họ tên: Thái Thị Thùy Trang (Khóa 2011)
 Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Tốc Độ Việt
 Chức vụ: nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image14.jpeg
 Họ tên: Võ Văn Biên (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty phần mềm Vitda
 Chức vụ: Trưởng nhóm
 Công việc: lập trình phần mềm
image15.jpeg
 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty TNHH TM & DV NINA (Thiết kế Web)
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web

image16.jpeg
 Họ tên: Phạm Thị Mỹ Trinh (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty phần mềm Vitda
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image17.jpeg
 Họ tên: Trịnh Trọng Quý (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty Diginet
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Phân tích thiết kế HTTTQL
image18.jpeg
 Họ tên: Võ Kim Ân (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Vạn Phú
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image19.jpeg
 Họ tên: Đoàn Thị Hương Lan (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Nordic Norva
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm
image20.jpeg
 Họ tên: Trần Thị Minh Phương (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Thế Giới Di Động
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm
image21.jpeg
 Họ tên: Phạm Lê Anh Thư (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty công nghệ VIHAT
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm

Thông tin liên lạc của Khoa HTTQL
P.101 Khu Văn phòng khoa/Bộ môn - Cơ sở 1 – CĐ Tài chính – Hải quan
Điện thoại: 08.62588101

Video

Liên Kết