các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Điểm NCKH C14 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 5/2017 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 2 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 3 Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo hoãn tổ chức đấu thầu bãi xe cơ sở 1 Thông báo về việc Đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Lịch thi học kỳ II (2016-2017) sinh viên C15Q1 học lại cùng C16Q2 Thông báo tuyển sinh 2017 Thông báo tổ chức lớp ôn thị chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Thông báo đấu thầu gữi xe cơ sở 1 Thông báo về việc thi HK II năm học 2016 - 2017 Danh sách học phần dự kiến mở trong HK phụ_NH 2016-2017 cho các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Lịch thi Tiếng anh tăng cường C14,C15,C16 (đại trà) tháng 5/2017 Lịch học lại Ứng dụng MS Excel trong QTKD của C14 học lại, HK2_1617 Danh sach SV đăng ký, Giảng viên hướng dẫn làm khóa luận_Khóa C14 Thông báo đăng ký Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp_Khóa C14 Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 6 Thông báo học chuyên đề " Phòng chống tác hại của thuốc lá" Thông báo điều chỉnh phòng học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, HK2_NH 2016-2017 Lịch bảo vệ học phần Đồ án C16 (chất lượng cao) Kết quả đăng ký học phần bổ sung, thay thế khóa luận của khóa C14, HK2_2016-2017 Thông báo hủy và chuyển nhóm học phần không mở lớp của khóa C14 học bổ sung, thay thế HK2_1617 Điều chỉnh Thời Khóa Biểu học phần bổ sung, thay thế của Khóa C14, HK2_1617 (12/5/2017) Lịch thi học kỳ II (2016 - 2017) khóa C16 (chất lượng cao) Lịch bảo vệ học phần Kiến tập doanh nghiệp C15 (chất lượng cao) Lịch thi học kỳ II (2016-2017) khóa C15 (chất lượng cao) Thông báo hủy nhóm học phần Học lại dành cho C14 học lại HK2_2016-2017 Danh sách phòng thi Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 13 tháng 5 năm 2017 Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đăng ký môn học, khóa C15 (đại trà) Danh sách sinh viên khóa 14 đăng ký học lại, học cải thiện_tháng 5/2017 Thông báo bảng điểm tiếng Anh tăng cường đợt 1-2017 Thông báo về việc Tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường đợt 2 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan K101 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017
Khoa
Hệ thống thông tin QL
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Ngành Hệ thống thông tin quản lý đào tạo các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO. Chức năng của Khoa đào tạo ra các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: Quản trị - quản lý và HTTT. HTTTQL sẽ giúp doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc đầu tư vào con người, thiết bị, qui trình nghiệp vụ, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua hệ thống kỹ thuật. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của HTTT nên ngành HTTTQL đóng vai trò quan trọng và nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng lớn. 
Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận các công việc sau trong các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp như: Thiết kế và quản lý hệ thống thông tin kinh tế, Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị mạng, Quản trị website, Thiết kế website thương mại điện tử, Lập trình viên các ứng dụng quản lý, Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn khách hàng trong thương mại điện tử, giáo dục điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS).
Nhu cầu thực tiễn về đào tạo các cử nhân có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng bức thiết. Đặc biệt là trong thời đại bùng nỗ thông tin hiện nay, nhu cầu xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin máy tính tại Việt Nam. 
Khoa Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) là một trong năm khoa thuộc hệ thống đào tạo của trường CĐ Tài Chính-Hải Quan, Khoa đã hình thành từ những ngày đầu thành lập trường và liên tục phát triển từ đó đến nay. Khoa hiện có 20 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 1 cử nhân có chuyên môn sâu cùng với kinh nghiệm thực tiễn, yêu nghề, nhiệt huyết.

kHTTT.JPG
 Tập thể giảng viên Khoa HTTTQL
Cơ sở vật chất hỗ trợ việc giảng dạy gồm nhiều phòng trang bị máy tính hiện đại, cấu hình cao, được nâng cấp thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc học các môn tin học. Việc dạy và học các môn chuyên ngành của Khoa đa số được thực hiện trực tiếp trên phòng máy giúp sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Song song với chương trình học tập, Đoàn thanh niên &Hội sinh viên Khoa HTTTQL có nhiều hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa sinh viên các khóa đồng thời giúp sinh viên giảm áp lực học tập trên giảng đường qua việc tổ chức hội thảo “Kĩ năng mềm cho sinh viên”, chương trình “Hội ngộ MIS”, chương trình “Khóa trước rước Khóa sau”,chương trình dã ngoại, chuyên đề“Định hướng nghề nghiệp”, chuyên đề “Phương pháp học tập cho sinh viên ngành HTTTQL”, cuộc thi “Ai Nhanh Hơn”, cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng”.

image2.jpeg   

image3.jpeg

image4.jpeg
Học tập và sinh hoạt chuyên đề Khoa HTTTQL

image5.jpeg

image7.jpeg

image6.jpeg

Sinh hoạt hội thảo kỹ năng và  Hội thi các chủ đề Tin học của Khoa HTTTQL
 
  
image8.jpeg

image9.jpeg

image10.jpeg
Sinh hoạt ngoại khóa Khoa HTTTQL
Các sinh viên sau khi ra trường với kết quả học tập khá trở lên đã dễ dàng kiếm được việc làm ở các doanh nghiệp, đáp ứng được nhiều công việc khác nhau. Thậm chí các bạn sinh viên giỏi đã được nhận vào làm ngay cả khi chưa tốt nghiệp.  

Một số thông tin, hình ảnh cựu sinh viên

image11.jpeg
 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thừa (Khóa 2010)

 Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Tốc Độ Việt

 Chức vụ: quản lý nhóm

 Công việc: Lập trình Web

 Họ tên: Cao Ngọc Khánh (Khóa 2010)
 Công ty: Công ty TNHH TM & DV NINA (Thiết kế Web)
 Chức vụ: Phó phòng Kinh doanh
 Công việc: quản lý bộ phận kinh doanh Web
 image12.jpeg Họ tên: Đỗ Hồng Thủy (Khóa 2011)
 Công ty: Công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: triển khai dự án & viết phần mềm
image13.jpeg
 Họ tên: Thái Thị Thùy Trang (Khóa 2011)
 Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Tốc Độ Việt
 Chức vụ: nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image14.jpeg
 Họ tên: Võ Văn Biên (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty phần mềm Vitda
 Chức vụ: Trưởng nhóm
 Công việc: lập trình phần mềm
image15.jpeg
 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty TNHH TM & DV NINA (Thiết kế Web)
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web

image16.jpeg
 Họ tên: Phạm Thị Mỹ Trinh (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty phần mềm Vitda
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image17.jpeg
 Họ tên: Trịnh Trọng Quý (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty Diginet
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Phân tích thiết kế HTTTQL
image18.jpeg
 Họ tên: Võ Kim Ân (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Vạn Phú
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image19.jpeg
 Họ tên: Đoàn Thị Hương Lan (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Nordic Norva
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm
image20.jpeg
 Họ tên: Trần Thị Minh Phương (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Thế Giới Di Động
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm
image21.jpeg
 Họ tên: Phạm Lê Anh Thư (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty công nghệ VIHAT
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm

Thông tin liên lạc của Khoa HTTQL
P.101 Khu Văn phòng khoa/Bộ môn - Cơ sở 1 – CĐ Tài chính – Hải quan
Điện thoại: 08.62588101

Liên Kết