các khóa đào tạo
TIN TỨC
Ngày hội truyền thống Khoa Kế toán 2017 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Lịch học các môn học lại (dự kiến) dành cho Khóa C14 Học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016)
Khoa
Hệ thống thông tin QL
Giới thiệu
GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Ngành Hệ thống thông tin quản lý đào tạo các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO. Chức năng của Khoa đào tạo ra các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: Quản trị - quản lý và HTTT. HTTTQL sẽ giúp doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc đầu tư vào con người, thiết bị, qui trình nghiệp vụ, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua hệ thống kỹ thuật. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của HTTT nên ngành HTTTQL đóng vai trò quan trọng và nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng lớn. 
Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận các công việc sau trong các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp như: Thiết kế và quản lý hệ thống thông tin kinh tế, Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị mạng, Quản trị website, Thiết kế website thương mại điện tử, Lập trình viên các ứng dụng quản lý, Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn khách hàng trong thương mại điện tử, giáo dục điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS).
Nhu cầu thực tiễn về đào tạo các cử nhân có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng bức thiết. Đặc biệt là trong thời đại bùng nỗ thông tin hiện nay, nhu cầu xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin máy tính tại Việt Nam. 
Khoa Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) là một trong năm khoa thuộc hệ thống đào tạo của trường CĐ Tài Chính-Hải Quan, Khoa đã hình thành từ những ngày đầu thành lập trường và liên tục phát triển từ đó đến nay. Khoa hiện có 20 giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 1 cử nhân có chuyên môn sâu cùng với kinh nghiệm thực tiễn, yêu nghề, nhiệt huyết.

kHTTT.JPG
 Tập thể giảng viên Khoa HTTTQL
Cơ sở vật chất hỗ trợ việc giảng dạy gồm nhiều phòng trang bị máy tính hiện đại, cấu hình cao, được nâng cấp thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc học các môn tin học. Việc dạy và học các môn chuyên ngành của Khoa đa số được thực hiện trực tiếp trên phòng máy giúp sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Song song với chương trình học tập, Đoàn thanh niên &Hội sinh viên Khoa HTTTQL có nhiều hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa sinh viên các khóa đồng thời giúp sinh viên giảm áp lực học tập trên giảng đường qua việc tổ chức hội thảo “Kĩ năng mềm cho sinh viên”, chương trình “Hội ngộ MIS”, chương trình “Khóa trước rước Khóa sau”,chương trình dã ngoại, chuyên đề“Định hướng nghề nghiệp”, chuyên đề “Phương pháp học tập cho sinh viên ngành HTTTQL”, cuộc thi “Ai Nhanh Hơn”, cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng”.

image2.jpeg   

image3.jpeg

image4.jpeg
Học tập và sinh hoạt chuyên đề Khoa HTTTQL

image5.jpeg

image7.jpeg

image6.jpeg

Sinh hoạt hội thảo kỹ năng và  Hội thi các chủ đề Tin học của Khoa HTTTQL
 
  
image8.jpeg

image9.jpeg

image10.jpeg
Sinh hoạt ngoại khóa Khoa HTTTQL
Các sinh viên sau khi ra trường với kết quả học tập khá trở lên đã dễ dàng kiếm được việc làm ở các doanh nghiệp, đáp ứng được nhiều công việc khác nhau. Thậm chí các bạn sinh viên giỏi đã được nhận vào làm ngay cả khi chưa tốt nghiệp.  

Một số thông tin, hình ảnh cựu sinh viên

image11.jpeg
 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thừa (Khóa 2010)

 Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Tốc Độ Việt

 Chức vụ: quản lý nhóm

 Công việc: Lập trình Web

 Họ tên: Cao Ngọc Khánh (Khóa 2010)
 Công ty: Công ty TNHH TM & DV NINA (Thiết kế Web)
 Chức vụ: Phó phòng Kinh doanh
 Công việc: quản lý bộ phận kinh doanh Web
 image12.jpeg Họ tên: Đỗ Hồng Thủy (Khóa 2011)
 Công ty: Công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: triển khai dự án & viết phần mềm
image13.jpeg
 Họ tên: Thái Thị Thùy Trang (Khóa 2011)
 Công ty: Công ty TNHH Quảng Cáo Tốc Độ Việt
 Chức vụ: nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image14.jpeg
 Họ tên: Võ Văn Biên (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty phần mềm Vitda
 Chức vụ: Trưởng nhóm
 Công việc: lập trình phần mềm
image15.jpeg
 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty TNHH TM & DV NINA (Thiết kế Web)
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web

image16.jpeg
 Họ tên: Phạm Thị Mỹ Trinh (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty phần mềm Vitda
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image17.jpeg
 Họ tên: Trịnh Trọng Quý (Khóa 2012)
 Công ty: Công ty Diginet
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Phân tích thiết kế HTTTQL
image18.jpeg
 Họ tên: Võ Kim Ân (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Vạn Phú
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Lập trình Web
image19.jpeg
 Họ tên: Đoàn Thị Hương Lan (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Nordic Norva
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm
image20.jpeg
 Họ tên: Trần Thị Minh Phương (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty Thế Giới Di Động
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm
image21.jpeg
 Họ tên: Phạm Lê Anh Thư (Khóa 2013, chưa tốt nghiệp)
 Công ty: Công ty công nghệ VIHAT
 Chức vụ: Nhân viên
 Công việc: Kiểm thử phần mềm

Thông tin liên lạc của Khoa HTTQL
P.101 Khu Văn phòng khoa/Bộ môn - Cơ sở 1 – CĐ Tài chính – Hải quan
Điện thoại: 08.62588101

Video
Liên Kết