TIN TỨC
Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 5/2017 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 2 Lịch thi kết thúc học phần HK2_2016-2017 các lớp Cao đẳng (đại trà)_đợt 3 Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo hoãn tổ chức đấu thầu bãi xe cơ sở 1 Thông báo v/v triệu tập cán bộ đoàn tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Trường nhiệm kỳ V(2017-2019) Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường CĐ Tài chính - Hải quan nhiệm kỳ 2017-2019 Thông báo về việc Đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Lịch thi học kỳ II (2016-2017) sinh viên C15Q1 học lại cùng C16Q2 Thông báo tuyển sinh 2017 Thông báo tổ chức lớp ôn thị chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Thông báo đấu thầu gữi xe cơ sở 1 Thông báo về việc thi HK II năm học 2016 - 2017 Danh sách học phần dự kiến mở trong HK phụ_NH 2016-2017 cho các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Lịch thi Tiếng anh tăng cường C14,C15,C16 (đại trà) tháng 5/2017 Lịch học lại Ứng dụng MS Excel trong QTKD của C14 học lại, HK2_1617 Danh sach SV đăng ký, Giảng viên hướng dẫn làm khóa luận_Khóa C14 Thông báo đăng ký Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp_Khóa C14 Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 6 Thông báo học chuyên đề " Phòng chống tác hại của thuốc lá" Thông báo điều chỉnh phòng học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, HK2_NH 2016-2017 Lịch bảo vệ học phần Đồ án C16 (chất lượng cao) Kết quả đăng ký học phần bổ sung, thay thế khóa luận của khóa C14, HK2_2016-2017 Thông báo hủy và chuyển nhóm học phần không mở lớp của khóa C14 học bổ sung, thay thế HK2_1617 Điều chỉnh Thời Khóa Biểu học phần bổ sung, thay thế của Khóa C14, HK2_1617 (12/5/2017) Lịch thi học kỳ II (2016 - 2017) khóa C16 (chất lượng cao) Lịch bảo vệ học phần Kiến tập doanh nghiệp C15 (chất lượng cao) Lịch thi học kỳ II (2016-2017) khóa C15 (chất lượng cao) Thông báo hủy nhóm học phần Học lại dành cho C14 học lại HK2_2016-2017 Danh sách phòng thi Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 13 tháng 5 năm 2017 Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đăng ký môn học, khóa C15 (đại trà) Danh sách sinh viên khóa 14 đăng ký học lại, học cải thiện_tháng 5/2017 Thông báo bảng điểm tiếng Anh tăng cường đợt 1-2017 Thông báo về việc Tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường đợt 2 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan K101 Ngày hội truyền thống Khoa Kế toán 2017 Kế hoạch học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thông báo đăng ký học bổ sung, thay thế, làm khóa luận tốt nghiệp C14 Thời Khóa Biểu các học phần bổ sung, thay thế khóa luận Khóa C14 (đợt 1), HK2_NH2016-2017 Thông báo học chuyên đề " Biển đảo Việt Nam" Thông báo về việc đeo thẻ đối sinh viên ra vào cổng trường Danh sách C14 Đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Danh sách C14 Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Lịch học các môn học lại (dự kiến) dành cho Khóa C14 Học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo mở lớp và đăng ký học lại dành cho khóa C14 học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm
Phòng
CNTT - Thư Viện
Giới thiệu
GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Lịch sử hình thành
Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của Công nghệ thông tin, ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã cử ra tổ công tác chuyên trách để xử lý các vấn đề liên quan đến CNTT.  Năm 2008 để đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy phải theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin cũng như  đánh dấu sự trưởng thành của Ban công nghệ thông tin, Nhà trường đã tham mưu đề xuất Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BTC, ngày 06/06/2008 thành lập Phòng Công nghệ thông tin –Thư viện.
Sau hơn 8 năm hình thành và phát triển, Phòng Công nghệ thông tin – Thư viện  đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy và quản lý của trường
.

PCNTT-TV.JPG
Tập thể Phòng CNTT-TV

Quản lý hoạt động CNTT
Hiện nay phòng  quản lý 11 phòng máy tính thực hành và 1 phòng đọc Thư viện điện tử phục vụ như cầu học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên. Các phòng máy thường xuyên được sữa chữa, nâng cấp để đảm bảo tốt nhất như cầu của sinh viên.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên,  giảng viên của trường trong quá trình làm việc.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công nhân viên, giảng viên nhằm tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phạm vi trường.
- Quản lý hệ thống mạng của trường, đảm bảo hệ thống mạng luôn thông suốt và xử lý nhanh nếu có sự cố xảy ra.
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp về công nghệ thông tin hiệu quả cho Nhà trường.
- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các qui định nhằm quản lý và sử dụng các thiết bị Công nghệ thông tin.
- Quản lý trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ www.tchq.edu.vn: cập nhật các thông tin; duy trì, quản lý, bổ sung chỉnh sữa và đưa thông tin đã qua kiểm duyệt lên trang Web của Trường.

Quản lý hoạt động Thư viện
- Tổ chức, giới thiệu tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong Nhà trường, xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
- Đối tượng phục vụ của Thư viện chủ yếu là cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh sinh viên trong Trường. Đến với Thư viện bạn đọc sẽ cung cấp các dịch vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà, truy cập thông tin miễn phí và có thu phí tác quyền các dịch vụ thông tin có chọn lọc, dịch vụ tham khảo, … phục vụ yêu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đời sồng văn hóa.
- Hiện tại Thư viện tổ chức phục vụ bạn đọc theo kho mở tại cả hai cơ sở.
- Cơ sở 1: Diện tích 1200m2 Số lượng chỗ ngồi: 200
- Cơ sỡ 2: Diện tích 80m2 Số lượng chỗ ngồi: 40
Điểm mạnh của Thư viện: Bạn đọc có thể ở bất cứ nơi nơi nào với 1 máy tính có kết nối Internet đều truy cập và sử dụng được nguồn lực thông tin hiện có của Thư Viện. Đạc biệt, bạn đọc được truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí dữ liệu toàn văn các môn học như tài liệu tham khảo, giáo trình và dữ liệu mục lục của các Tạp chí chuyên ngành.

Thành tích nổi bật
Phòng CNTT-TV nhiều năm liền là Tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.

Một số hình ảnh hoạt động

image020.jpg
Hướng dẫn sử dụng TVĐT

image2.jpeg
Quản lý phòng máy tinh

Liên hệ:

ĐT: (08) 37 367 095

Fax: (08) 37 307 567.

E-Mail: pcntttv@tchq.edu.vn.
Video
Liên Kết