TIN TỨC
Lịch thi học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 học tại cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017)
Phòng
CNTT - Thư Viện
Giới thiệu
GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Lịch sử hình thành
Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của Công nghệ thông tin, ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã cử ra tổ công tác chuyên trách để xử lý các vấn đề liên quan đến CNTT.  Năm 2008 để đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy phải theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin cũng như  đánh dấu sự trưởng thành của Ban công nghệ thông tin, Nhà trường đã tham mưu đề xuất Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BTC, ngày 06/06/2008 thành lập Phòng Công nghệ thông tin –Thư viện.
Sau hơn 8 năm hình thành và phát triển, Phòng Công nghệ thông tin – Thư viện  đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy và quản lý của trường
.

PCNTT-TV.JPG
Tập thể Phòng CNTT-TV

Quản lý hoạt động CNTT
Hiện nay phòng  quản lý 11 phòng máy tính thực hành và 1 phòng đọc Thư viện điện tử phục vụ như cầu học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên. Các phòng máy thường xuyên được sữa chữa, nâng cấp để đảm bảo tốt nhất như cầu của sinh viên.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên,  giảng viên của trường trong quá trình làm việc.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công nhân viên, giảng viên nhằm tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phạm vi trường.
- Quản lý hệ thống mạng của trường, đảm bảo hệ thống mạng luôn thông suốt và xử lý nhanh nếu có sự cố xảy ra.
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp về công nghệ thông tin hiệu quả cho Nhà trường.
- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các qui định nhằm quản lý và sử dụng các thiết bị Công nghệ thông tin.
- Quản lý trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ www.tchq.edu.vn: cập nhật các thông tin; duy trì, quản lý, bổ sung chỉnh sữa và đưa thông tin đã qua kiểm duyệt lên trang Web của Trường.

Quản lý hoạt động Thư viện
- Tổ chức, giới thiệu tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong Nhà trường, xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
- Đối tượng phục vụ của Thư viện chủ yếu là cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh sinh viên trong Trường. Đến với Thư viện bạn đọc sẽ cung cấp các dịch vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà, truy cập thông tin miễn phí và có thu phí tác quyền các dịch vụ thông tin có chọn lọc, dịch vụ tham khảo, … phục vụ yêu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đời sồng văn hóa.
- Hiện tại Thư viện tổ chức phục vụ bạn đọc theo kho mở tại cả hai cơ sở.
- Cơ sở 1: Diện tích 1200m2 Số lượng chỗ ngồi: 200
- Cơ sỡ 2: Diện tích 80m2 Số lượng chỗ ngồi: 40
Điểm mạnh của Thư viện: Bạn đọc có thể ở bất cứ nơi nơi nào với 1 máy tính có kết nối Internet đều truy cập và sử dụng được nguồn lực thông tin hiện có của Thư Viện. Đạc biệt, bạn đọc được truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí dữ liệu toàn văn các môn học như tài liệu tham khảo, giáo trình và dữ liệu mục lục của các Tạp chí chuyên ngành.

Thành tích nổi bật
Phòng CNTT-TV nhiều năm liền là Tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.

Một số hình ảnh hoạt động

image020.jpg
Hướng dẫn sử dụng TVĐT

image2.jpeg
Quản lý phòng máy tinh

Liên hệ:

ĐT: (08) 37 367 095

Fax: (08) 37 307 567.

E-Mail: pcntttv@tchq.edu.vn.
Video

Liên Kết