TIN TỨC
Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016) Thông báo ngày hội tuyển dụng và không tổ chức gặp mặt SV dân tộc thiểu số Tỉnh ĐắkNông Thông báo Thu BHYT năm học 2016-2017 - Đợt 2 Lịch bảo vệ học phần đồ án, học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình CLC) Lịch thi học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình chất lượng cao) Thông báo đưa đón CB coi thi và làm việc các ngày 02,03,05,06 Thông báo Chuyển địa điểm học của khóa C15, C16 (chương trình đại trà) Lịch thi học kỳ 1, Nh16-17 khóa C14,C15,C16 (đại trà) Thông báo điều chỉnh thời gian học lại tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền HP, KTX lần cuối và Danh sách sinh viên phải nộp HP và KTX kèm theo Lịch học lại học phần TOEIC 300, HK1, NH 2016-2017, Khóa C14 (đại trà)
Phòng
CNTT - Thư Viện
Giới thiệu
GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Lịch sử hình thành
Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của Công nghệ thông tin, ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã cử ra tổ công tác chuyên trách để xử lý các vấn đề liên quan đến CNTT.  Năm 2008 để đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy phải theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin cũng như  đánh dấu sự trưởng thành của Ban công nghệ thông tin, Nhà trường đã tham mưu đề xuất Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BTC, ngày 06/06/2008 thành lập Phòng Công nghệ thông tin –Thư viện.
Sau hơn 8 năm hình thành và phát triển, Phòng Công nghệ thông tin – Thư viện  đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy và quản lý của trường
.

PCNTT-TV.JPG
Tập thể Phòng CNTT-TV

Quản lý hoạt động CNTT
Hiện nay phòng  quản lý 11 phòng máy tính thực hành và 1 phòng đọc Thư viện điện tử phục vụ như cầu học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên. Các phòng máy thường xuyên được sữa chữa, nâng cấp để đảm bảo tốt nhất như cầu của sinh viên.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên,  giảng viên của trường trong quá trình làm việc.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công nhân viên, giảng viên nhằm tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phạm vi trường.
- Quản lý hệ thống mạng của trường, đảm bảo hệ thống mạng luôn thông suốt và xử lý nhanh nếu có sự cố xảy ra.
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp về công nghệ thông tin hiệu quả cho Nhà trường.
- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các qui định nhằm quản lý và sử dụng các thiết bị Công nghệ thông tin.
- Quản lý trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ www.tchq.edu.vn: cập nhật các thông tin; duy trì, quản lý, bổ sung chỉnh sữa và đưa thông tin đã qua kiểm duyệt lên trang Web của Trường.

Quản lý hoạt động Thư viện
- Tổ chức, giới thiệu tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong Nhà trường, xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
- Đối tượng phục vụ của Thư viện chủ yếu là cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh sinh viên trong Trường. Đến với Thư viện bạn đọc sẽ cung cấp các dịch vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà, truy cập thông tin miễn phí và có thu phí tác quyền các dịch vụ thông tin có chọn lọc, dịch vụ tham khảo, … phục vụ yêu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đời sồng văn hóa.
- Hiện tại Thư viện tổ chức phục vụ bạn đọc theo kho mở tại cả hai cơ sở.
- Cơ sở 1: Diện tích 1200m2 Số lượng chỗ ngồi: 200
- Cơ sỡ 2: Diện tích 80m2 Số lượng chỗ ngồi: 40
Điểm mạnh của Thư viện: Bạn đọc có thể ở bất cứ nơi nơi nào với 1 máy tính có kết nối Internet đều truy cập và sử dụng được nguồn lực thông tin hiện có của Thư Viện. Đạc biệt, bạn đọc được truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí dữ liệu toàn văn các môn học như tài liệu tham khảo, giáo trình và dữ liệu mục lục của các Tạp chí chuyên ngành.

Thành tích nổi bật
Phòng CNTT-TV nhiều năm liền là Tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.

Một số hình ảnh hoạt động

image020.jpg
Hướng dẫn sử dụng TVĐT

image2.jpeg
Quản lý phòng máy tinh

Liên hệ:

ĐT: (08) 37 367 095

Fax: (08) 37 307 567.

E-Mail: pcntttv@tchq.edu.vn.
Video
Liên Kết