danh mục chính
TIN TỨC
Lịch thi học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 học tại cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017)
Thư viện
Thư viện
Nội quy

        BỘ TÀI CHÍNH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI CHÍNH – HẢI QUAN                                            

 

NỘI QUY TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67   /QĐ-CNTT-TV ngày  07   tháng   6  năm 2010

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan)

Tất cả bạn đọc khi đến Trung tâm Thông tin Thư viện (sau gọi tắt là Thư viện) sử dụng vốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí phải chấp hành những quy định sau:

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Nội quy này bảo vệ quyền lợi của tất cả bạn đọc sử dụng thư viện và đảm bảo hoạt động của thư viện ngày càng có hiệu quả hơn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.      Nội quy này được áp dụng tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan.

2.      Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường có liên quan đến việc quản lý và sử dụng thư viện.

Điều 3. Thời gian phục vụ

1.      Thư viện phục vụ các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; nghỉ các ngày lễ, tết,… theo quy định. Thời gian mở cửa:

                  Sáng:                           Từ 07h30’ đến 11h30’

                  Chiều:                         Từ 13h15’ đến 16h30’

2.      Riêng chiều Thứ Năm hàng tuần Thư viện tạm nghỉ để làm vệ sinh và xếp kho.

3.      Mở cửa ngoài giờ: tùy theo tình hình cụ thể Thư viện có thể tổ chức phục vụ ngoài giờ và thông báo đến cho bạn đọc.

Chương II.

QUY ĐỊNH VỀ THỦ THƯ VÀ BẠN ĐỌC

Điều 4. Thủ thư

1.      Thủ thư có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thư viện, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện, Quy chế của Trung tâm Thông tin Thư viện và những quy định khác của cơ quan.

2.      Thủ thư phải có thái độ hòa nhã, tác phong làm việc khoa học, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bạn đọc khi có yêu cầu.

3.      Có quyền từ chối phục vụ đối với những bạn đọc vi phạm Nội quy Thư viện; thái độ, tác phong không đúng mực.

4.      Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung. Không đọc báo, làm việc riêng và tiếp khách riêng trong giờ làm việc.

5.      Bảo vệ tài sản và vốn tài liệu của Thư viện; đảm bảo an toàn, an ninh và phòng chống các hiểm họa như cháy nổ, mối mọt…

Điều 5. Bạn đọc

1.      Bạn đọc của Thư viện:

-         Mọi tổ chức, cá nhân đang học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan đều có quyền sử dụng vốn tài liệu Thư viện phù hợp với Nội quy thư viện.

-         Để sử dụng vốn tài liệu bắt buộc bạn đọc phải có thẻ sử dụng thư viện.

2.      Thẻ sử dụng thư viện:

-         Thẻ sử dụng thư viện được cấp cho bạn đọc theo đúng quy định và có mã vạch tương thích phần mềm quản lý thư viện đang sử dụng.

-         Nghiêm cấm việc sử dụng thẻ của người khác. Phải giữ gìn thẻ. Khi thẻ bị hư hỏng, mất phải báo ngay cho thư viện biết để được hướng dẫn thủ tục cấp lại.

3.      Trách nhiệm của bạn đọc:

a/      Khi vào/ ra thư viện:

-         Sắp xếp, gửi, để các vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định; tự quản lý tiền bạc, tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

-         Trang phục gọn gàng, lịch sự theo quy định chung của nhà trường; giữ gìn trật tự, đi nhẹ, nói khẻ; cư xử văn minh; không hút thuốc.

-         Xuất trình thẻ cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

b/      Những điều bạn đọc được làm và phải làm:

-         Tìm hiểu Nội quy và tham gia lớp hướng dẫn sử dụng thư viện.

-         Bảo vệ tài sản và vốn tài liệu thư viện.

-         Mượn, trả và gia hạn tài liệu đúng thời gian quy định.

-         Tuân thủ đúng luật bản quyền khi sử dụng tài liệu và tuân thủ theo sự chỉ dẫn của người có trách nhiệm.

-         Phải kiểm tra kỹ tài liệu trước khi mượn, nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư để xác nhận.

-         Góp ý nhằm xây dựng và phát triển thư viện.

-         Ngồi đúng nơi quy định.

c/      Những điều bạn đọc không được làm:

-         Xả rác, mang đồ ăn, thức uống vào thư viện.

-         Tự ý di chuyển, điều chỉnh các trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

-         Mượn, trả và gia hạn tài liệu trong 30 phút trước giờ đóng cửa (đây là thời gian thủ thư sắp xếp lại tài liệu cho giờ phục vụ sau).

-         Sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định.

-         Sử dụng các vật dụng, thiết bị khác gây ảnh hưởng đến trật tự chung, môi trường và cảnh quan thư viện.

-         Vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện hoặc không có nhiệm vụ.

Điều 6. Sử dụng tài liệu tại thư viện

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: thẻ sử dụng thư viện, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

Quy định kho tài liệu:

-         Tài liệu tại Cơ sở 2 có ký hiệu K6 và TK 6 phục vụ cả đọc tại chỗ và mượn về nhà.

-         Tài liệu tại Cơ sở 1 có ký hiệu K2 và TK2 phục vụ đọc tại chỗ và tài liệu có ký hiệu K3, TK3 phục vụ mượn về nhà.

-         Báo – Tạp chí; Báo cáo thực tế chỉ được đọc tại chỗ.

1.      Đọc tại chỗ:

-         Học sinh Sinh viên: mỗi lần chỉ được mượn 01 tài liệu.

-         Cán bộ, giảng viên, công nhân viên: mỗi lần được mượn tối đa 02 tài liệu.

2.      Mượn về nhà trong thời hạn 14 ngày:

-         Cán bộ, giảng viên, công nhân viên: mỗi lần được mượn tối đa 05 tài liệu.

-         Học sinh Sinh viên: muốn mượn về nhà phải Ký quỹ (100.000 đồng) theo quy định; mỗi lần được mượn tối đa 02 tài liệu.

-         Tài liệu mượn về được phép gia hạn thêm 02 lần nếu như không có người khác đăng ký mượn.

3.      Sao chụp tài liệu: bạn đọc được phép sao chụp theo quy định của thư viện.

4.      Trả tài liệu:

-         Bạn đọc có trách nhiệm trả lại các tài liệu đã mượn cho Thư viện theo đúng thời hạn quy định và nguyên trạng như khi mượn.

-         Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện.

-         Phải trả lại toàn bộ tài liệu đã mượn cho thư viện trước khi thôi học tập và làm việc tại trường.

5.      Sử dụng hệ thống tra cứu:

-         Bộ máy tra cứu của Thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến.

-         Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như các cuốn danh mục sách bạn đọc không được làm nhàu, rách; khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của Thư viện.

6.      Hướng dẫn thủ tục:

-         Bước 1: bạn đọc sử dụng hệ thống tra cứu để tra tìm tài liệu và ghi đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu.

-         Bước 2: trình thẻ và Phiếu yêu cầu tại Quầy lưu hành.

-         Bước 3: thực hiện thủ tục theo chỉ dẫn của thủ thư.

Điều 7. Phí và lệ phí

Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của Thư viện theo đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Quy định chung

Thực hiện lập biên bản tất cả các trường hợp không thực hiện đúng các quy định và kèm theo những hình thức xử lý cơ bản sau:

1.      Đối với bạn đọc:

-         Lần thứ nhất: nhắc nhở.

-         Lần thứ hai: mời ra khỏi Thư viện, truất quyền sử dụng Thư viện 01 tháng.

-         Lần thứ ba trở lên: truất quyền sử dụng Thư viện 01 năm; gửi biên bản về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật.

2.      Đối với thủ thư: nhắc nhở, trừ điểm thi đua và xử lý kỷ luật theo quy định của nhà Trường, Quy chế Thư viện.

Điều 9. Xử lý các hình thức vi phạm

1.      Xử lý trả tài liệu trể hạn:

a/      Nếu quá thời hạn được phép mượn, hoặc trả trể hạn so với yêu cầu thu hồi lại tài liệu của Thư viện được tính theo từng ngày (tính cả ngày lễ, nghĩ), bạn đọc phải chịu hình thức xử lý sau:

-         Truất quyền sử dụng Thư viện 01 tháng.

-         Phạt tiền mỗi ngày quá hạn 1.000 đồng.

b/      Chỉ khi nào thanh toán xong các khoản trả trể hạn, bạn đọc mới có thể được mượn tiếp các tài liệu khác (mặc dù chưa mượn vượt quá số lượng tối đa được phép).

c/      Trường hợp bạn đọc vi phạm nhiều lần hoặc cố tình vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của Thư viện và Nhà trường.

2.      Xử lý trường hợp làm hư hỏng, lấy cấp tài liệu, mất tài liệu dù bất cứ lý do nào:

-         Truất quyền sử dụng Thư viện 01 năm.

-         Phạt tiền vi phạm 50.000 đồng.

-         Tài liệu bị hư hỏng nhẹ, có khả năng phục hồi (rách nhãn, gáy, mã vạch, túi sách) phải nộp phạt theo mức 5.000đồng/chi tiết hư hỏng.

-          Phạt tiền tài liệu bị hư hỏng hoặc bị lấy cấp: tùy theo giá trị tài liệu và không thuộc mức độ hư hỏng nhẹ sẽ phạt từ gấp 5 – 10 lần giá trị tài liệu. Gửi biên bản về các đơn vị, cá nhân có liên quan đề xuất hình thức kỷ luật.

-         Mua sách mới và trả phí xử lý 15.000 đồng/ 01 cuốn. Nếu không mua được sách thì phải đền gấp 10 lần giá trị cuốn sách.

3.      Gây thiệt hại tài sản của Thư viện bạn đọc phải bồi thường hoặc bị kỹ luật theo quy định của Nhà trường.

4.      Các hình thức vi phạm còn lại như xả rác, gây mất trật tự, tác phong thái độ, sao chụp trái phép tài liệu Thư viện, ... được áp dụng như Điều 8 kèm theo phục vụ công tác tại Thư viện theo quyết định của Thủ thư.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực thi hành

-         Nội quy này được tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

-         Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo đề xuất với Ban giám hiệu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1.      Phòng Công nghệ thông tin – Thư viện là đơn vị tham mưu cho nhà trường, có trách nhiệm chủ trì quản lý và phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai Nội quy này đến các đối tượng.

2.      Phòng Công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt tới từng bạn đọc là học sinh sinh viên.

3.      Thủ thư có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nôi quy của bạn đọc và xử lý theo thẩm quyền quy định.

                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    (Đã ký)

 

 

 

                                                                                      Th.S. Nguyễn Hồng Thành

 

Video

Liên Kết