danh mục chính
TIN TỨC
Thông báo của Phòng CT HSSV về: Điểm rèn luyện; miễn giảm học phí; chế độ đãi ngộ Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 5 Lễ Khai giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan K100 Kết quả thhi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 4 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C16 (đại trà), HK1_2017-2018 Danh sách học phần dự kiến mở cho Khóa C15 (đại trà), HK1_2017-2018 Thông báo thu tiền học phí, ký túc xá HK2 2016-2017 và danh sách nộp tiền Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Thông báo tổ chức lớp học lại dành cho khóa C14, HK2_2016-2017 TB điều chỉnh học"Tuần SHCD cuối khóa" đối với các C14B1H, C14B1K, C14B3A, và SV trùng lịch học Thông báo tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa” Khóa C14 Năm học: 2016 - 2017 Kết quả xét học vụ học kỳ 1 (2016 - 2017) - khóa C16 Đại trà (cập nhật ngày 28/3/2017) Thông báo chấm báo cáo thực tập khóa C14 (ngành Kế toán) Kết quả xét học vụ C14_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Kết quả xét học vụ C15 (CLC)_HK1(16-17)_Cập nhật ngày 28/3/2017 Chuyên trang thông tin tuyển sinh 2017 Kết quả xét học vụ học kì I (2016 -2017) khóa C15 (đại trà) - (cập nhật ngày 28/03/2017) Thông báo tổ chức thi và ôn thi Tin học tháng 4/2017 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100C Danh sách SV không đăng ký môn học HK2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 Danh sách sinh viên không đăng ký môn học học kỳ II (2016 - 2017) khóa C15 (đại trà) Thông báo sinh viên nhập KHHT và cố vấn học tập duyệt KHHT trực tuyến của sinh viên Thông báo tạm hoãn thi tốt nghiệp (thi lại) khóa C12 ngày 7,8/4/2017 Thông báo nghỉ học, học bù ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 100 Danh sách sinh viên nợ tiền học phí, ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2016-2017 đến ngày 17/03/2017 Thông báo tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học khóa C16 (CT đại trà) Kế hoạch thực hiện đồ án (bổ sung các lớp C16Q2B - Chất lượng cao) Hk2_1617 Bổ sung Thời Khóa Biểu học phần Đồ án, HK2_NH16-17 (C16Q2B-Chất lượng cao)" Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong môi trường làm việc cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về báo cáo quyết toán đối với DN gia công, SXXK, chế xuất Kế hoạch học lại dành cho khóa C12, hệ niên chế, HK2_1617 Kế hoạch thực hiện học phần Thực tế doanh nghiệp C15Q1 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Kế hoạch thực hiện đồ án các lớp C16Q2 (Chất lượng cao) Hk2_1617 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 99 Thông báo Sinh viên đăng ký chuyển điểm học phần, HK2_NH 2016-2017 Kế hoạch thi Tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng hệ chính quy, HK2_NH 2016-2017 Kết quả xét học vụ khóa 15 (chất lượng cao)_Hk1 (16-17) DANH SÁCH XÉT HỌC VỤ KHÓA C16CLC THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (ĐIỀU CHỈNH), HK2_NH2016-2017 (CẬP NHẬT 18/02/2017) Danh sách và lịch học Tiếng Anh tăng cường khai giảng đợt 1/2017 Kết quả xét học vụ khóa C15 (chương trình đại trà) - Học kỳ I (2016-2017) Kết quả xét học vụ khóa 14_HK1 (16-17) Kết quả xét học vụ HK 1 - Năm học 2016 - 2017 - Khóa C16(chương trình đại trà) Thông báo lịch học lại các lớp tại trung tâm THNN Lịch thi (lần 2) học kỳ 1, Nh 2016-2017 của Khóa C11,C12 học lại Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao (điều chỉnh), HK2_NH2016-2017 (cập nhật 10/02/2017) Danh sách Sinh viên đăng ký học phần sai quy định HK2, NH 2016-2017 (Đợt 3) Thông báo điều chỉnh giờ đưa đón cán bộ ,CNV, GV đi làm Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, Tin học Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 98 Danh sách SV khóa 15Q1 đăng ký học lại cùng khóa 16Q1_HK2 (16-17) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2016-2017 - đối với SV khóa C14,15,16 Thông báo mở lớp tăng cường tiếng Anh đợt 1 Danh sách sinh viên đăng ký học phần sai quy định, HK2_NH 2016-2017 Thông báo đăng ký bổ sung (Tiếng anh 1) và điều chuyển nhóm học phần HK2_NH 2016-2017 Thông báo tạm hoãn Lễ phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ 2, Nh 2016-2017 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Thời Khóa Biểu học kỳ 2, NH 2016-2017 khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) Danh sách dự kiến sinh viên khóa 14 Bị buộc thôi học Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào 2016 (Ngày 31/12/2016) Thông báo Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa C12, C13 (đợt 2) Lịch thi kết thúc học phần cao đẳng C16Q2 - Chất lượng cao (Tiếng anh 6) Danh sách thi Toeic 300_C14 (học lại) Điều chỉnh Lịch thi Tiếng anh 6 chất lượng cao - C15Q1, HK1_NH1617 Thông báo gia hạn thu Học phí HK 2, Năm học 2016 - 2017 Danh sách sinh viên dự Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày 31/12/2016 Thông báo V/v nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C16 - Năm học 2016 - 2017 Thông báo làm lại thẻ sinh viên Thông báo bảng điểm quá trình tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên không đạt yêu cầu môn Tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền học phí các khóa C13,14,15,16 và 15,16 chất lượng cao HK 2 năm học 2016-2017 Thông báo vận động quyên góp thực hiện Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm tình" Lần 3 Điều chỉnh lịch học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2016-2017 Danh sách Sinh viên khóa 14 đủ điều kiện Thực tập (đợt 1) Danh sách khóa 14 không đủ điều kiện làm Báo cáo thực tập Thông báo & Hướng dẫn thu tự động qua tài khoản học phí HK II, NH 2016 - 2017 Danh sách thi kết thúc học phần C15_CLC (học lại) Thông báo Lịch thi Tiếng anh tăng cường khóa C14,C15,C16 (đại trà) tháng 12/2016 Danh sách CBGV, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2016 Lịch thi học phần TOIEC 300 của Khóa C14 (học lại), HK 1_NH 2016-2017 Lịch thi các môn học lại HK1_NH 2016-217 của Khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Kế hoạch Phổ biến đề cương thực tập Khóa C14, HK1_NH 2016-2017 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_KHÓA C13 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa C14 (chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch đăng ký học lại HK2, NH 2016 - 2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính quy (tháng 11/2016) Thông báo ngày hội tuyển dụng và không tổ chức gặp mặt SV dân tộc thiểu số Tỉnh ĐắkNông Thông báo Thu BHYT năm học 2016-2017 - Đợt 2 Lịch bảo vệ học phần đồ án, học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình CLC) Lịch thi học kỳ I (2016 - 2017), cao đẳng khóa C15Q1 (Chương trình chất lượng cao) Thông báo đưa đón CB coi thi và làm việc các ngày 02,03,05,06 Thông báo Chuyển địa điểm học của khóa C15, C16 (chương trình đại trà) Lịch thi học kỳ 1, Nh16-17 khóa C14,C15,C16 (đại trà) Thông báo điều chỉnh thời gian học lại tiếng Anh tăng cường Thông báo thu tiền HP, KTX lần cuối và Danh sách sinh viên phải nộp HP và KTX kèm theo Lịch học lại học phần TOEIC 300, HK1, NH 2016-2017, Khóa C14 (đại trà)
Thư viện
Thư viện
Nội quy

        BỘ TÀI CHÍNH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI CHÍNH – HẢI QUAN                                            

 

NỘI QUY TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67   /QĐ-CNTT-TV ngày  07   tháng   6  năm 2010

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan)

Tất cả bạn đọc khi đến Trung tâm Thông tin Thư viện (sau gọi tắt là Thư viện) sử dụng vốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí phải chấp hành những quy định sau:

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Nội quy này bảo vệ quyền lợi của tất cả bạn đọc sử dụng thư viện và đảm bảo hoạt động của thư viện ngày càng có hiệu quả hơn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.      Nội quy này được áp dụng tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan.

2.      Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường có liên quan đến việc quản lý và sử dụng thư viện.

Điều 3. Thời gian phục vụ

1.      Thư viện phục vụ các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; nghỉ các ngày lễ, tết,… theo quy định. Thời gian mở cửa:

                  Sáng:                           Từ 07h30’ đến 11h30’

                  Chiều:                         Từ 13h15’ đến 16h30’

2.      Riêng chiều Thứ Năm hàng tuần Thư viện tạm nghỉ để làm vệ sinh và xếp kho.

3.      Mở cửa ngoài giờ: tùy theo tình hình cụ thể Thư viện có thể tổ chức phục vụ ngoài giờ và thông báo đến cho bạn đọc.

Chương II.

QUY ĐỊNH VỀ THỦ THƯ VÀ BẠN ĐỌC

Điều 4. Thủ thư

1.      Thủ thư có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thư viện, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện, Quy chế của Trung tâm Thông tin Thư viện và những quy định khác của cơ quan.

2.      Thủ thư phải có thái độ hòa nhã, tác phong làm việc khoa học, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bạn đọc khi có yêu cầu.

3.      Có quyền từ chối phục vụ đối với những bạn đọc vi phạm Nội quy Thư viện; thái độ, tác phong không đúng mực.

4.      Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung. Không đọc báo, làm việc riêng và tiếp khách riêng trong giờ làm việc.

5.      Bảo vệ tài sản và vốn tài liệu của Thư viện; đảm bảo an toàn, an ninh và phòng chống các hiểm họa như cháy nổ, mối mọt…

Điều 5. Bạn đọc

1.      Bạn đọc của Thư viện:

-         Mọi tổ chức, cá nhân đang học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan đều có quyền sử dụng vốn tài liệu Thư viện phù hợp với Nội quy thư viện.

-         Để sử dụng vốn tài liệu bắt buộc bạn đọc phải có thẻ sử dụng thư viện.

2.      Thẻ sử dụng thư viện:

-         Thẻ sử dụng thư viện được cấp cho bạn đọc theo đúng quy định và có mã vạch tương thích phần mềm quản lý thư viện đang sử dụng.

-         Nghiêm cấm việc sử dụng thẻ của người khác. Phải giữ gìn thẻ. Khi thẻ bị hư hỏng, mất phải báo ngay cho thư viện biết để được hướng dẫn thủ tục cấp lại.

3.      Trách nhiệm của bạn đọc:

a/      Khi vào/ ra thư viện:

-         Sắp xếp, gửi, để các vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định; tự quản lý tiền bạc, tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

-         Trang phục gọn gàng, lịch sự theo quy định chung của nhà trường; giữ gìn trật tự, đi nhẹ, nói khẻ; cư xử văn minh; không hút thuốc.

-         Xuất trình thẻ cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

b/      Những điều bạn đọc được làm và phải làm:

-         Tìm hiểu Nội quy và tham gia lớp hướng dẫn sử dụng thư viện.

-         Bảo vệ tài sản và vốn tài liệu thư viện.

-         Mượn, trả và gia hạn tài liệu đúng thời gian quy định.

-         Tuân thủ đúng luật bản quyền khi sử dụng tài liệu và tuân thủ theo sự chỉ dẫn của người có trách nhiệm.

-         Phải kiểm tra kỹ tài liệu trước khi mượn, nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư để xác nhận.

-         Góp ý nhằm xây dựng và phát triển thư viện.

-         Ngồi đúng nơi quy định.

c/      Những điều bạn đọc không được làm:

-         Xả rác, mang đồ ăn, thức uống vào thư viện.

-         Tự ý di chuyển, điều chỉnh các trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

-         Mượn, trả và gia hạn tài liệu trong 30 phút trước giờ đóng cửa (đây là thời gian thủ thư sắp xếp lại tài liệu cho giờ phục vụ sau).

-         Sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định.

-         Sử dụng các vật dụng, thiết bị khác gây ảnh hưởng đến trật tự chung, môi trường và cảnh quan thư viện.

-         Vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện hoặc không có nhiệm vụ.

Điều 6. Sử dụng tài liệu tại thư viện

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: thẻ sử dụng thư viện, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

Quy định kho tài liệu:

-         Tài liệu tại Cơ sở 2 có ký hiệu K6 và TK 6 phục vụ cả đọc tại chỗ và mượn về nhà.

-         Tài liệu tại Cơ sở 1 có ký hiệu K2 và TK2 phục vụ đọc tại chỗ và tài liệu có ký hiệu K3, TK3 phục vụ mượn về nhà.

-         Báo – Tạp chí; Báo cáo thực tế chỉ được đọc tại chỗ.

1.      Đọc tại chỗ:

-         Học sinh Sinh viên: mỗi lần chỉ được mượn 01 tài liệu.

-         Cán bộ, giảng viên, công nhân viên: mỗi lần được mượn tối đa 02 tài liệu.

2.      Mượn về nhà trong thời hạn 14 ngày:

-         Cán bộ, giảng viên, công nhân viên: mỗi lần được mượn tối đa 05 tài liệu.

-         Học sinh Sinh viên: muốn mượn về nhà phải Ký quỹ (100.000 đồng) theo quy định; mỗi lần được mượn tối đa 02 tài liệu.

-         Tài liệu mượn về được phép gia hạn thêm 02 lần nếu như không có người khác đăng ký mượn.

3.      Sao chụp tài liệu: bạn đọc được phép sao chụp theo quy định của thư viện.

4.      Trả tài liệu:

-         Bạn đọc có trách nhiệm trả lại các tài liệu đã mượn cho Thư viện theo đúng thời hạn quy định và nguyên trạng như khi mượn.

-         Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện.

-         Phải trả lại toàn bộ tài liệu đã mượn cho thư viện trước khi thôi học tập và làm việc tại trường.

5.      Sử dụng hệ thống tra cứu:

-         Bộ máy tra cứu của Thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến.

-         Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như các cuốn danh mục sách bạn đọc không được làm nhàu, rách; khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của Thư viện.

6.      Hướng dẫn thủ tục:

-         Bước 1: bạn đọc sử dụng hệ thống tra cứu để tra tìm tài liệu và ghi đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu.

-         Bước 2: trình thẻ và Phiếu yêu cầu tại Quầy lưu hành.

-         Bước 3: thực hiện thủ tục theo chỉ dẫn của thủ thư.

Điều 7. Phí và lệ phí

Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của Thư viện theo đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Quy định chung

Thực hiện lập biên bản tất cả các trường hợp không thực hiện đúng các quy định và kèm theo những hình thức xử lý cơ bản sau:

1.      Đối với bạn đọc:

-         Lần thứ nhất: nhắc nhở.

-         Lần thứ hai: mời ra khỏi Thư viện, truất quyền sử dụng Thư viện 01 tháng.

-         Lần thứ ba trở lên: truất quyền sử dụng Thư viện 01 năm; gửi biên bản về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật.

2.      Đối với thủ thư: nhắc nhở, trừ điểm thi đua và xử lý kỷ luật theo quy định của nhà Trường, Quy chế Thư viện.

Điều 9. Xử lý các hình thức vi phạm

1.      Xử lý trả tài liệu trể hạn:

a/      Nếu quá thời hạn được phép mượn, hoặc trả trể hạn so với yêu cầu thu hồi lại tài liệu của Thư viện được tính theo từng ngày (tính cả ngày lễ, nghĩ), bạn đọc phải chịu hình thức xử lý sau:

-         Truất quyền sử dụng Thư viện 01 tháng.

-         Phạt tiền mỗi ngày quá hạn 1.000 đồng.

b/      Chỉ khi nào thanh toán xong các khoản trả trể hạn, bạn đọc mới có thể được mượn tiếp các tài liệu khác (mặc dù chưa mượn vượt quá số lượng tối đa được phép).

c/      Trường hợp bạn đọc vi phạm nhiều lần hoặc cố tình vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của Thư viện và Nhà trường.

2.      Xử lý trường hợp làm hư hỏng, lấy cấp tài liệu, mất tài liệu dù bất cứ lý do nào:

-         Truất quyền sử dụng Thư viện 01 năm.

-         Phạt tiền vi phạm 50.000 đồng.

-         Tài liệu bị hư hỏng nhẹ, có khả năng phục hồi (rách nhãn, gáy, mã vạch, túi sách) phải nộp phạt theo mức 5.000đồng/chi tiết hư hỏng.

-          Phạt tiền tài liệu bị hư hỏng hoặc bị lấy cấp: tùy theo giá trị tài liệu và không thuộc mức độ hư hỏng nhẹ sẽ phạt từ gấp 5 – 10 lần giá trị tài liệu. Gửi biên bản về các đơn vị, cá nhân có liên quan đề xuất hình thức kỷ luật.

-         Mua sách mới và trả phí xử lý 15.000 đồng/ 01 cuốn. Nếu không mua được sách thì phải đền gấp 10 lần giá trị cuốn sách.

3.      Gây thiệt hại tài sản của Thư viện bạn đọc phải bồi thường hoặc bị kỹ luật theo quy định của Nhà trường.

4.      Các hình thức vi phạm còn lại như xả rác, gây mất trật tự, tác phong thái độ, sao chụp trái phép tài liệu Thư viện, ... được áp dụng như Điều 8 kèm theo phục vụ công tác tại Thư viện theo quyết định của Thủ thư.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực thi hành

-         Nội quy này được tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

-         Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo đề xuất với Ban giám hiệu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1.      Phòng Công nghệ thông tin – Thư viện là đơn vị tham mưu cho nhà trường, có trách nhiệm chủ trì quản lý và phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai Nội quy này đến các đối tượng.

2.      Phòng Công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt tới từng bạn đọc là học sinh sinh viên.

3.      Thủ thư có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nôi quy của bạn đọc và xử lý theo thẩm quyền quy định.

                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    (Đã ký)

 

 

 

                                                                                      Th.S. Nguyễn Hồng Thành

 

Video
Liên Kết