Thông tin chi tiết
Lịch thi học kỳ phụ các Khóa, năm học 2015 - 2016
(04/08/2016)

1. Lịch thi (Lần 1) học kỳ phụ, NH2015-2016 sinh viên C11,C12 hệ đào tạo niên chế (lớp riêng).

2. Lịch thi (Lần 2) học kỳ 2, NH2015-2016 sinh viên C11,C12 học lại cùng khóa C13,C14,C15.


3. Lịch thi kết thúc học phần của Sinh viên C15 vắng thi lần 1, Xin thi lại có lý do.

Các tin khác
Video

Liên Kết