Thông tin chi tiết
Thông báo nghỉ học tiếng Anh tăng cường ngày Chủ nhật (30/10/2016)
(26/10/2016)

Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi Đại lý Thuế do Tổng cục Thuế tổ chức tại trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan;

Căn cứ lịch học các lớp tiếng Anh tăng cường,

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo cho sinh viên đang theo học các lớp tiếng Anh tăng cường vào sáng T7, sáng Chủ nhật được nghỉ sáng Chủ nhật ngày 30/10/2016.

Trân trọng!

Các tin khác
Video

Liên Kết