Thông tin chi tiết
Thông tin tuyển sinh năm 2017
(20/03/2017)
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan là trường công lập, trực thuộc Bộ Tài chính có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về Kinh tế, Tài chính, Thuế, Hải quan.
1 - Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2 phương thức:
-  Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông  quốc gia 2017. 
-  Kết quả học tập 03 năm trung học phổ thông (học bạ).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017(dự kiến): 2.500 chỉ tiêu 

3. Học phí: theo quy định của Bộ Tài chính đối với trường công lập.

4. Chương trình đào tạo:
-  Chương trình chất lượng cao
-  Chương trình đại trà

5. Ngành/chuyên ngành đào tạo
* Chương trình đại trà
1. Kế toán – kiểm toán
2. Kế toán doanh nghiệp
3. Kế toán hành chính sự nghiệp
4. Kế toán ngân hàng
5. Tài chính doanh nghiệp
6. Tài chính nhà nước
7. Kinh doanh ngân hàng
8. Thuế - Hải quan
9. Bảo hiểm
10. Quản trị kinh doanh
11. Quản trị kinh doanh tổng hợp
12. Quản trị Marketing
13. Quản trị du lịch
14. Quản trị Nhà hàng – Khách sạn
15. Quản trị nhân sự
16. Kinh doanh quốc tế
17. Hải quan
18. Kinh doanh Xuất nhập khẩu
19. Logistics
20. Thương mại điện tử
21. Tin học quản lý

* Chương trình chất lượng cao
1. Tài chính – ngân hàng.
2. Thuế - Hải quan.
3.  Hải quan.
4. Quản trị kinh doanh.
5. Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.
6. Kế toán – Kiểm toán.
7. Kinh doanh quốc tế.
Các tin khác
Video

Liên Kết