Thông tin chi tiết
Điểm NCKH C14
(11/07/2017)
Lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế ( phòng 07 - khu Hiệu bộ) - gặp cô Hạnh.
Các tin khác
Liên Kết